KATTER

Vår huvudsakliga uppgift är att höja kattens status genom aktivt arbete och kunskapsspridning, kastreringskampanjer i samarbete med veterinär och information till allmänheten.

 

En annan del av verksamheten är omhändertagande och omplacering av hemlösa katter. För att kunna placera ut katterna i nya varaktiga hem, arbetar vi tillsammans med jourhem.

Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva vår verksamhet.

Djurskyddet Bohuslän har tillstånd att omplacera 100 katter per år.

Vi omplacerar inte katter åt privatpersoner.

 

Alla katter vi tar in har varit hemlösa, eller kommit till oss genom myndigheterna.

Alla katter vi tar in anmäls till polisen. Polisen för register över bortsprungna/upphittade katter.

 

Under rubrikerna i menyn till vänster hittar du bland annat information om hur du går tillväga om du vill adoptera en katt genom oss.

Där finner du våra adoptionsvillkor, kan läsa om de katter vi har i jourhem för tillfället samt får lite bra info om vad man bör tänka på innan man skaffar katt.

 

Vill du bli jourhem?

Vad kul!

Vi är beroende av våra jourhem för att kunna bedriva vår verksamhet.

Läs mer om hur du blir jourhem här!