KATTER

Djurskyddet Bohuslän arbetar för att höja kattens status i samhället genom aktivt arbete och kunskapsspridning. Vi genomför kastreringskampanjer i samarbete med veterinär och förmedlar information till allmänheten. En annan mycket viktig del av verksamheten är omhändertagande och omplacering av hemlösa katter. Djurskyddet Bohuslän har tillstånd från Länsstyrelsen och får omplacera 100 katter per år. För att kunna placera ut katterna i nya varaktiga hem, arbetar vi tillsammans med jourhem.

Alla katter vi tar in ar varit hemlösa, eller har kommit in till oss genom myndigheterna. Vi omplacerar inte katter åt privatpersoner. Katterna har anmälts till Polisen som för register över bortsprungna/upphittade katter.

Under rubrikerna i menyn till vänster hittar du information om hur du gör för att adoptera en katt genom oss; tips inför kattköpet, adoptionsvillkor och information om adoptionsprocessen.