Adoptionsvillkor

 1. Köparen förbinder sig att på bästa sätt omhänderta katten, att förse katten med näringsrik mat, god omvårdnad och tillsyn. Katten skall alltid behandlas väl och får ej utsättas för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment. Köparen förbinder sig att tillgodose att katten vid sjukdom och skador tas till veterinär.
 2. Köparen skall känna till samt följa de djurskyddslagar och regler som finns.
 3. Köparen åtar sig från och med köpedatum alla kostnader för katten såsom mat, utrustning och veterinärvård.
 4. Katter ska försäkras. Djurskyddet Bohusläns katter är försäkrade i Agria. Om man vill så kan man överta denna försäkring eller om man föredrar, så kan man använda annat försäkringsbolag.
 5. Katten skall vaccineras regelbundet enligt veterinärens rekommendation.
 6. Finns katt/-er i hushållet sedan tidigare så måste dessa vara kastrerade och vaccinerade.
 7. Köparen förbinder sig att hålla katten helt inomhus de första 2-4 veckorna pga. rymningsrisk. Om katten ska vara utekatt rekommenderas köparen att börja med promenader i sele.
 8. Bor köparen i tätbebyggt område med hårt trafikerade vägar säljs katten enbart som innekatt.
 9. Om innekatten i sitt nya hem ska vistas ute på balkong måste balkongen vara nätad eller inglasad. Innekatter får ej tas ut i sele.
 10. Kattungar flyttar inte innan 12 veckors ålder, helt i enlighet med rådande djurskyddslag.
 11. Katten får inte släppas ut innan den är kastrerad, ID-märkt och registrerad i ett ägarregister.
 12. Om katten inte är kastrerad vid adoptionen så ska köparen ombesörja att katten kastreras vid 6-7 månaders ålder. Kastrering ingår i adoptionsavgiften och är obligatorisk. Rekvisition skickas med vid adoptionen.
 13. Vilken veterinär som ska anlitas för kastrering beslutas vid adoptionen. Djurskyddet Bohuslän har flera veterinärer vi samarbetar med. Rekvisition för kastrering skickas med vid adoptionen.

 14. Alla katter är ID-märkta och registreras vid adoptionen kostnadsfritt  i Sveraks ID-register på den nye ägaren.
 15. Vid ändrade uppgifter gällande köparens adress, telefonnummer, e-post eller kattens placeringsadress skall Djurskyddet Bohuslän kontaktas.
 16. Om katten rymmer skall Djurskyddet Bohuslän omedelbart kontaktas.
 17. Katten får ej avlivas utan Djurskyddet Bohusläns godkännande. Vänligen observera att detta ej gäller vid sjukdom efter samråd med veterinär samt att undantag kan göras om Djurskyddet Bohuslän inte kan kontaktas, vid svårt lidande eller där kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.
 18. Om såld katt återlämnas till Djurskyddet Bohuslän inom 14 dagar betalas köpesumman åter till köparen. Efter 14 dagar betalas inte köpesumman tillbaka och katten tas då endast emot i mån av plats. Erlagd handpenning betalas inte tillbaka. Beror återlämning på allergi krävs läkarintyg.
 19. Du godkänner att Djurskyddet Bohuslän gör uppföljningsbesök i kattens hem, då även eventuella oanmälda besök.
 20. Vid kontraktsbrott upphävs kontraktet och Djurskyddet Bohuslän har rätt att återta katten.
 21. Köparen ansvarar för att uppföljning sker 2 dagar samt 2 veckor efter adoption. Detta skall ske via telefon.

Vid frågor om adoption, kastration med mera kontakta oss på info@djurskyddetbohuslan.se eller 0761-17 77 81.

Kontakt

Telefon

0761-17 77 81

 

E-post

info@djurskyddetbohuslan.se

 

Facebook

Facebook.com/djurskyddetbohuslan

Adoptionskostnad

Alla katter, oavsett ålder kostar 1000 kronor. Adopterar du två katter samtidigt kostar katt två 600 kronor. I priset ingår undersökning av veterinär, grundvaccinering, avmaskning och kastration. Djurskyddet ID-märker din katt och registrerar den i Sveraks ID-register.

Betalning görs kontant eller via Swish i samband med att du hämtar katten.

Föredrar du att betala via bankgiro så ska överföringen vara gjord innan hämtning. Märk överföringen med kattens namn och ta med kvitto på transaktion samt giltig ID handling.

 

Våra konton

Swish: 1234586046

Bankgiro: 688-2732