Adoptionsvillkor

 1. Köparen förbinder sig att känna till, samt följa de djurskyddslagar och föreskrifter som finns.
 2. Köparen får inte ha djurförbud eller vara föremål för utredning för brott mot djur.
 3. Köparen ansvarar för att katten inte utsätts för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment.
 4. Köparen förbinder sig att ge katten tillgång till det gemensamma hemmet. Katten ska, oavsett om den är inne- eller utekatt ha tillgång till kattlåda och klösträd i bostaden. Djurskyddet Bohuslän adopterar inte ut katter som endast ska få bo utomhus, så kallade stallkatter.
 5. Köparen förbinder sig att ta god hand om katten och ge den näringsrik mat, god omvårdnad och regelbunden tillsyn.
 6. Köparen förbinder sig att, innan adoptionen verkställs ha tagit reda på om det finns personer med pälsdjursallergi i närmiljön. Djurskyddet Bohuslän adopterar inte ut djur till hem med pälsdjursallergi.
 7. Köparen förbinder sig att vid den händelse att katten skadas eller blir sjuk ge katten veterinärvård.
 8. Köparen åtar sig alla kostnader för katten.
 9. Köparen åtar sig att hålla katten försäkrad.
 10. Köparen förbinder sig att se till att katten hålls fullvaccinerad, i enlighet med veterinärs rekommendation. Och att de katter som redan finns i hushållet hålls fullvaccinerade.
 11. Köparen förbinder sig att se till att katten kastreras. Om katten inte är kastrerad vid adoptionen så ska köparen ombesörja att katten kastreras, vid 6 månaders ålder. Kastrering ingår i adoptionsavgiften och är obligatorisk. Rekvisition för kastration, av katt lämnas ut vid kontraktsskrivning.
 12. Köparen förbinder sig att inte släppa ut katten de första 4 veckorna efter hemkomst.
 13. Köparen förbinder sig att inte släppa ut utekatten innan den är kastrerad, ID-märkt och är registrerad i ett ägarregister.
 14. Köparen förbinder sig att anpassa kattens utevistelse efter hur utemiljön ser ut. Om köparen bor eller flyttar till ett tätbebyggt område med hårt trafikerade vägar ska katten vara innekatt.
 15. Köparen förbinder sig att hålla innekatten inom bostaden. Innekatten får inte tas ut i sele eller släppas ut på egen hand.
 16. Köparen förbinder sig att säkerställa att innekatten inte kan rymma vid vistelse på bostadens balkong eller uteplats. Om innekatten ska vistas på balkong eller uteplats så ska denna vara innätad eller inglasad.
 17. Köparen förbinder sig att meddela Djurskyddet Bohuslän om kattens bostadsadress förändras.
 18. Köparen förbinder sig att omedelbart meddela Djurskyddet Bohuslän om katten rymt.
 19. Köparen förbinder sig att meddela Djurskyddet Bohuslän om katten ska avlivas. Godkända undantag är om Djurskyddet Bohuslän inte kan kontaktas och eventuell väntan medför stort lidande för katten eller om kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.
 20. Köparen förbinder sig att alltid transportera katten i transportbur.

Dessutom

 • Köparen förbinder sig att ge en statusrapport, till Djurskyddet Bohuslän 2 dagar samt 2 veckor efter adoptionen. Kontakt kan ske via telefon eller mejl.
 • Köparen godkänner att Djurskyddet Bohuslän gör uppföljningsbesök i kattens nya hem.
 • Om katten återlämnas, till Djurskyddet Bohuslän inom 14 dagar så betalas köpesumman tillbaka. Detta gäller inte vid kontraktsbrott.
 • Om köparen bryter mot avtalet, så upphävs kontraktet och Djurskyddet Bohuslän har rätt att återta katten.
 • Om köparen av någon anledning, som inte var känd vid adoptionstillfället inte kan behålla katten ska hen ta kontakt med Djurskyddet Bohuslän.

Kontakt

Telefon

0761-17 77 81

 

E-post

info@djurskyddetbohuslan.se

 

Facebook

Facebook.com/djurskyddetbohuslan

Adoptionskostnad

Alla katter, oavsett ålder kostar 1000 kronor. Adopterar du två katter samtidigt kostar katt två 600 kronor. I priset ingår veterinärbesiktning, grundvaccinering, chipmärkning, avmaskning och kastration. Djurskyddet ID-märker din katt och registrerar den i Svenska Kennelklubbens register Djur-Id

Betalning görs kontant eller via Swish i samband med att du hämtar katten.

Föredrar du att betala via bankgiro så ska överföringen vara gjord innan hämtning. Märk överföringen med kattens namn och ta med kvitto på transaktion samt giltig ID handling.

 

Våra konton

Swish: 1234586046

Bankgiro: 688-2732