Om Djurskyddet Bohuslän

Djurskyddet Bohuslän startades av tre eldsjälar den 10 augusti 2008. Föreningen är ideell och alla involverade arbetar utan lön och på sin fritid. Vår huvudsakliga verksamhet är att höja kattens status genom aktivt arbete, kunskapsspridning, kastreringskampanjer i samarbete med veterinär och information till allmänheten.

En annan viktig del av verksamheten är omhändertagande och omplacering av hemlösa katter. För att kunna placera ut katterna i nya varaktiga hem, arbetar vi tillsammans med jourhem. Djurskyddet Bohuslän har tillstånd att omplacera 100 katter per år. Vi omplacerar inte katter åt privatpersoner.

För att kunna få in medel till omkostnader som kattmat och veterinärkostnader bedriver försäljningsverksamhet på marknader, mässor med mera.

 

Styrande och redovisande dokument

Djurskyddets stadgar

Protokoll årsmöte 2013-03-27

Verksamhetsplan och Budget 2013 

Protokoll årsmöte 2012-03-29

Protokoll extrainsatt årsmöte 2012-04-12

Verksamhetsplan och budget 2012

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Ekonomisk redovisning 2011

Kontakt

Telefon

0761-17 77 81

 

E-post

info@djurskyddetbohuslan.se

 

Facebook

Facebook.com/djurskyddetbohuslan 

 

Öppettider

Djurskyddet Bohuslän är en ideell förening. Det innebär att vi alla arbetar gratis och på vår fritid. Ring eller mejla oss, så återkommer vi så fort vi kan.