Vår Ideologi

I Sverige lever uppskattningsvis mer än hundratusen katter som saknar en ägare och ett hem. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett stort lidande då de många gånger går en plågsam död tillmötes p.g.a. svält, sjukdomar eller skador.

 

Djurskyddet Sverige anser

 • Att alla katter ska vara märkta och registrerade. Vi arbetar för att det ska bli ett krav i lagstiftningen på samma sätt som för hund. En katt som är ID-märkt och registrerad kan återförenas med sin ägare om den har försvunnit och sedan hittats. Kattägare som brustit i sitt ägaransvar kan genom detta ställas till svars rättsligt.
 • Att en utekatt alltid ska vara kastrerad. Det finns redan idag alldeles för många oönskade katter och en kattägare ska därför inte bidra till att detta problem kvarstår genom att låta sin utekatt reproducera sig pga av att den inte är kastrerad. Katter som lever hela sitt liv inomhus utan tillgång till en fertil partner behöver inte kastreras, men ofta kan det vara bättre för katten själv att slippa påverkan av könshormoner.
 • Att en katt ska vara försäkrad. Veterinärvård är dyrt och en försäkring täcker de största utgifterna, det går inte att räkna med att en katt ska vara frisk hela livet. Man ska aldrig behöva tveka att ge sin sjuka eller skadade katt veterinärvård.
 • Att det ekonomiska värdet är en viktig del för att höja kattens status.
 • Att en katt som är svårt sjuk eller skadad och där ingen vård kan erbjudas ska avlivas av djurskyddsmässiga skäl. Ta alltid hjälp av en veterinär för att göra denna bedömning. Det finns också andra tillfällen där avlivning av en katt kan vara den enda lösningen. Om en kattägare av någon anledning omöjligtvis kan ha kvar sin katt, och trots stora ansträngningar inte lyckats omplacera den eller på annat sätt lösa situationen kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut om att avliva sitt djur.
 • Att man kan omplacera förvildade katter men bara under följande förutsättningar: Kattungar som har hanterats av människor före 8 veckors ålder blir i regel tama. Katter som är födda ute, men som har haft en viss kontakt med människor som t.ex. har matat dem ute sedan de var små kan bli mer eller mindre tama. Ofta fortsätter de dock att vara skygga för andra människor än just de som matat dem. Dessa katter kan därför vara svåra att omplacera hos främmande människor. Vuxna, förvildade katter som levt hela sitt liv ute, utan närmare kontakt med människor blir aldrig riktigt tama. Risken är mycket stor att de upplever stark stress vid påtvingad och nära kontakt med människor som t.ex. i en lägenhet.
 • Att om man väljer att ta in en osocialiserad katt kräver detta ett exceptionellt stort tålamod och en lyhördhet för kattens behov, hos den som tar katten i sin vård, och en förståelse för att katten troligen aldrig kommer att känna sig helt bekväm med mänsklig närkontakt. Man måste därför allvarligt överväga om det mentala lidande en osocialiserad katt måste uthärda, instängd i en lägenhet i ständig närhet av människor, verkligen är etiskt försvarbart.
 • Att det inte finns någon riktigt bra lösning för hur förvildade katter som inte är socialiserbara ska kunna tas om hand på ett djurskyddsmässigt fullgott sätt. Avskjutning av friska men skygga katter är, av såväl etiska som funktionella skäl, inget alternativ.
 • Att Trap - Neuter – Return, TNR kan accepteras som ett kortsiktigt sätt att hantera friska men ej socialiserbara katter, men inte ett sätt att på lång sikt lösa problem med förvildade katter. Förbundet kan acceptera TNR under en begränsad period om följande förutsättningar uppfylls:
  • Varje individuell katt i kolonin identitetsmärks genom örontatuering eller chip, och att en personlig ansvarig ägare registrerar katten.
  • All behandling av katterna sker i enlighet med svenska lagar och förordningar (vilket bl.a. innebär att amputation av öronspetsar ej får utföras, och att tillstånd krävs för innehav av fler än 9 katter).
  • Alla sjuka eller skadade katter i kolonin ges adekvat veterinärvård så snart de upptäcks.
  • Alla medicinska behandlingar utförs av i Sverige legitimerade veterinärer.
  • En skriftlig plan finns för varje koloni där varje katt och dess ägare finns identifierade, och där samtliga åtgärder som kastrering, vaccinationer, avmaskning, skador/infektioner journalförs tillsammans med rutinmässiga dagliga loggar av utfodringstillfällen och tillsyn.

 

Källa: Djurskyddet Sverige. Se originaltext på Djurskyddets webbplats.

Kontakt

Telefon

0761-17 77 81

 

E-post

info@djurskyddetbohuslan.se

 

Facebook

Facebook.com/djurskyddetbohuslan 

 

Öppettider

Djurskyddet Bohuslän är en ideell förening. Det innebär att vi alla arbetar gratis och på vår fritid. Ring eller mejla oss, så återkommer vi så fort vi kan.

Bidra med en gåva

Ekonomiska bidrag, i alla storlekar tas tacksamt emot. Antingen till bankgiro 688-2732 eller på swish 12345 86 046. Märk betalningen med Gåva.