BLI MEDLEM

Som privatperson så betalar du 250 per år i medlemsavgift. En avgift räcker bland annat till uppehälle samt avmaskning för en katt i en månad, alternativt en grundvaccinering. Företag kan också bli medlemmar. För företag är medlemsavgiften 1000 kronor per år och då ingår en reklamplats för företagets logotyp (120x60) med länk till er webbplats.

Medlemsavgiften betalas antingen via bankgiro 321-1414 eller via Swish 1234586046. Ange namn, adress och personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Märk överföringen med Medlem.

 

Tidningen Djurskyddet

När du blir medlem i Djurskyddet Bohuslän blir du automatiskt medlem i Djurskyddet Sverige. Alla medlemmar får tidningen Djurskyddet som ges ut 4 gånger per år.