Integritetspolicy för Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. 
Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Dina uppgifter

Djurskyddet Kattfoten sparar aldrig dina uppgifter längre än vi behöver dem, använder dem enbart till det vi informerar er om och ger dem inte vidare till tredje part. Vi följer också 
Djurskyddet Sveriges integritetspolicy.