Integritetspolicy för Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad.

 

 Denna version är antagen den 2018-05-18

 

Det här är information avseende personuppgiftshanteringen på Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad. När vi pratar om “Kattfoten”, “vi”, ”oss” ”katthemmet” ”vår” i det här avtalet menar vi Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad och de personer som utgör dess styrelse samt eventuell personal. När vi pratar om dig, du, ditt, din, dina i det här avtalet menar Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad den person som skriver i någon form tecknar intresseanmälan eller ingår avtal med Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad.

 Allmänt

Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Kattfoten kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Som medlem i Kattfoten ansvarar riksförbundet Djurskyddet samt Djurskyddet Kattfotens katthem gemensamt för detta medlemsregister. Information som lämnas till Djurskyddets medlemsregister sparas digitalt och skyddas genom personlig inloggning samt att endast de personer som behöver tillgång till detta register har det. Djurskyddet är personuppgiftsansvarig för djurskyddets medlemsregister, dit också Kattfotens katthem Halmstad medlemmar registrerar sina personuppgifter för medlemskap.

Om du märker din katt och registrerar via Djur-id eller Sverak ansvarar dessa organisationer för hanteringen av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter som samlas in utanför medlemsregistret i Kattfotens enskilda intresse ansvarar Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad för som personuppgiftsansvarig.

 

De personuppgifter som Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad samlar in sparas i sin originalform vilket är pappersformat alternativt mail under pågående mailkorrespondens.  De dokument som förvaras i pappersformat skyddas genom förvaring i låst utrymme dit endast Kattfotens styrelsemedlemmar har tillgång genom inloggning med kod.

 

Personalen/volontärerna på Kattfoten har i samband med avtal för volontärskap försäkrat sekretess som innefattar all information angående alla katter aktuella för Djurskyddet Kattfotens katthem samt även de personer som är knutna till katterna.

 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter som Kattfoten samlar in är namn, adress, epostadress, personnummer, telefonnummer, familjemedlemmar, boendeform, sysselsättning, husdjur.

Kattfoten registrerar uppgifter i samband med:

 - Intresseanmälan för volontärsarbete på Kattfoten

  - Intresseanmälan för tillfälligt hem (jourhem) avseende katt från Katthemmet

 - Avtal för tillfälligt hem (jourhem) avseende katt från Kattfoten

 - Intresseanmälan för adoption av katt från Kattfoten

 - Avtal för adoption av katt från Kattfoten

 - Avtal för inlämning av katt på Kattfotens katthem

 - Inlämning av hemlös katt

 - Inlämning av katt för överlåtelse

I vissa fall kan vi komma att uppdatera eller komplettera uppgifterna med hjälp av offentliga personuppgiftsregistret, till exempel SPAR. Detta kan behöva göras om exempelvis angivet telefonnummer ej är aktuellt eller ej angivits och bedömning görs att det är nödvändigt för att kunna upprätta kontakt med person som anses viktig för kattens mående och bästa.

 

Hur vi använder insamlad information

 

Kattfoten behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

 - Kunna kontakta dig och hantera intresseanmälningar och uppföljningar av dessa

- Kunna kontakta dig för frågor samt information om katter som genom Kattfoten placerats hos dig som jourkatt eller genom adoption

 - Kunna kontakta dig som arbetar som volontär på Kattfoten

 - Kunna kontakta dig som lämnat in katt på katthemmet

 - Kunna kontakta dig som lämnat in en hemlös katt om ytterligare information behövs

 - Kunna kontakta dig som lämnat in en katt för överlåtelse i syfte att förbereda för en så bra omplacering som möjligt

- Uppdatera dina uppgifter och hålla uppdaterad kontaktinformation

 - Kunna föra statistik och analyser

 

Rättslig grund för behandling

Kattfoten hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med rådande lagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 är det EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter lutar sig mot”Avtal” samt ”berättigat intresse”, ”intresseavvägning” Det är nödvändigt att spara uppgifterna för Kattfotens verksamhets ändamål, exempelvis uppföljning av intresseanmälningar för och uppföljning av adoptioner av våra katter, att kunna komma i kontakt med våra volotärer på Kattfoten, samt ingå avtal gällande adoption av katt mm.

 

Läs mer om GDPR och rättslig grund på www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Tredje part

Kattfoten säljer/ger inte dina uppgifter till tredje part och för inte vidare vilka som är medlemmar i Djurskyddet Kattfotens katthem Halmstad. Om gåvogivare vill vara anonym förmedlas ej personinformation till tredje part.

 

I fall där Kattfotens hemsida länkar till en utomstående webbplats har vi ingen kontroll över eller ansvar för den webbplatsens information eller hantering av personuppgifter.

 

Gallring

Vi sparar dina uppgifter endast så länge det är motiverat för ändamålet. Nedan är exempel på när dina personuppgifter automatiskt förstörs på initiativ av Kattfoten:

- Då en katt du adopterat dör (om information inkommer till Kattfoten)

- Då din intresseanmälan är bedömd och du ej går vidare i adoptionsprocessen

- Då du själv väljer eller Kattfoten beslutar att ditt engagemang som jourhem upphör

Du kan när som helst du själv önskar kontakta Kattfoten och be att få dina uppgifter ändrade eller raderade, om detta ej strider mot de lagar och förordningar som vi måste följa.

Webbsida och Cookies

 

 När du använder vår webbsida kan vi lagra information som du inte aktivt lämnar om dig själv. Till exempel information om din IP-adress och typ av webbläsare. Vi använder även små textfiler så kallade cookies, för att identifiera dig som återkommande besökare. Denna information används för att förbättra upplevelsen för att förbättra upplevelsen för dig och i marknadsföringssyfte på olika annonsnätverk på internet. I de flesta webbläsare är det möjlighet att själv avaktivera cookies. Det kan dock innebära problem kattvarnet.nu och på många andra webbsidor, eftersom många sidor använder cookies.

 Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se