Vår historia

 

Kattfotens katthem startades som en ideell förening sommaren 2004. Vi hade under en längre tid uppmärksammat att det fanns många hemlösa katter som sprang vind för våg på Halmstads gator. Flera kattälskande människor, företrädesvis damer, matade dessa hemlösa katter på olika platser i Halmstad, vilket inte alltid uppskattades av lokalbefolkningen. Vi såg alltså ett stort behov av att starta ett katthem, så att vi kunde ta omhand åtminstone en del av alla dessa hemlösa små individer.

 

Under vårt första år som ideell förening hade vi inte tillgång till någon lokal. Dock spred sig ryktet snabbt att det hade bildats en förening som tog emot hemlösa katter, så samtalen om nödlidande katter lät inte vänta på sig. Under tiden letade vi febrilt efter en lokal som kunde byggas om till ett katthem.

 

Våren 2005 kunde vi så öppna portarna till vårt katthem i Norre katts park (passande plats såväl namn-som lokaliseringsmässigt). Kommunens parkförvaltning hade tidigare disponerat lokalerna och under vintern 04-05 skedde en omfattande ombyggnad av huset till ett katthem med allt vad det innebar.

  

Vi finns fortfarande kvar i samma lokaler och under våra 10 år som förening har vi tagit emot mer än 2000 hemlösa, utkastade, utsvultna och ibland sjuka katter. Alla dessa katter har vi placerat i nya hem och därmed givit dem en andra chans till ett bra och tryggt liv.

 

Trots att Kattfotens katthem har funnits i över 10 år och trots att vi omhändertagit så många katter, är behovet av ett katthem alltjämt stort. Katthemmet är alltid fullbelagt, kölistan av katter in till katthemmet är lång och de dagliga samtalen många om upphittade övergivna katter.