Tiger är en stor hankatt med lite hängmage. Kastrerad men ej ID-märkt. Han är mycket mörkt grå med silvrig underpäls och en svag tigrering. Familjen bor i området vid ICA Maxi och är nyinflyttad sedan månadsskiftet januari/februari 2014. Den 8/2 släpptes Tiger ut och han är sedan dess försvunnen. Tiger brukar komma om man ropar på honom. Om du har sett Tiger eller har info ring tel: 0738 088205.