Kisen är försvunnen sedan 12/5 2014. Kisen är en väldigt social pratig honkatt. Chipmärkt och kastrerad. Älskar barn och hundar. Kan vara inlåst någonstans. Hör hemma/försvann från villaområdet Sandfallet, Kristinehamn. Ring matte Malin 0763 470213