Findus försvunnen från Solvik, Arvika 30/9 2014. Kastrerad och ID-märkt. Om du har info ring Yvonne Persson tel:070-3531479