2016-01-15 adopterad!
Denne hankatt, döpt till Bob, inlämnades som hemlös den 6/5 2015. Han är  okastrerad  ej ID-märkt, inget halsband. Snäll, social och kelig. Han har gått omkring i området Sandfallet, Kristinehamn under en tid. Anmäld till polisen. Vi söker en ägare. Om ingen ägare hör av sig kommer han att adopteras ut.