Denna kastrerade katt inlämnades till djurhemmet den 18/6 2015. Det är en trevlig hankatt som sedan sista veckan i maj nästan uteslutande hållit till på Baggängsvägen i Karlskoga där ingen vet vem den tillhör. Tyvärr ingen ID-märkning eller halsband. Vi söker en ägare. Kontakta djurhemmet tel: 0550-15155 eller info@djurskyddetkristinehamn.se om du tror dig veta vem katten tillhör.