2016-03-12 Vädurskanin omhändertagen! Upphittad på Branten i Kristinehamn, Fältet. Döpt till Astrid. Har setts under ett par veckor. Finns i jourhem. Om vi inte kan hitta en ägare behöver Astrid nytt hem. Om du har info eller är intresserad av att ta hand om Astrid kontakta Djurhemmet tel: 0762-979375 (Moa) eller tel: 0762-979537