2016-09-30 Denna katt upphittad på Skogsrundan Karlskoga för ca 1 vecka sedan. Då hade den vandrat kring där i ca 1 vecka. Upphittaren är angelägen att hitta en ägare till denna katt eftersom de inte kan behålla denna mycke länge till. Ring upphittare i Karlskoga tel: 0723 541085.