2016-11-03 Denna okastrerade och omärkta hankatt är en ständig gäst på en adress på Fältvägen 43. Finns det någon som har information eller äger denne katt? Han finns nu i jourhem. Om du har upplysningar kontakta Djurhemmet tel: 0550-15155 eller info@djurskyddetkristinehamn.se eller tel: 0705 243696.