2016-11-08 Finns det någon som äger denne fine, ståtlige hankatt eller har information om ev ägare. Har under en längre tid setts i Lundsberg. Kelig och social. Okastrerad, omärkt. Kontakta Djurhemmet om du har information tel: 0550-15155 eller info@djurskyddetkristinehamn.se