2016-11-20 Vi söker en ägare till denne hankatt! Han har gått runt skrikit hos många i Björneborg. Ingen känner igen honom och ägare har efterlysts i en grupp på Facebook för Björneborg utan resultat. Han är jättego och snäll. Har ID-tatuering i örat men hittar ingen registrerad ägare. Finns nu i slussen här hos oss. Ring djurskyddet Kristinehamn om du har information tel: 0550-15155 eller skriv till info@djurskyddetkristinehamn.se