2017-03-08 Känner någon igen denne hankatt? Vi har döpt honom till Isidor. Omhändertagen i Storfors vid Lillforsen där han setts till en längre tid. Han är inte kastrerad eller iD-märkt. Kontakta Djurhemmet tel: 0550-15155 eller info@djurskyddetkristinehamn.se