2017-06-19 Krullan hemma igen tack vare ID-märkning!

 

2017-05-19 Har du sett Krullan? Hon försvann från sitt hem i Väse-Hultsberg 2017-05-05. Krullan är en liten kastrerad och öronmärkt hona. Familjen flyttade till Väse-Hultsberg hösten 2016 och Krullan har inte funnit sig tillrätta. Hon har sökt sig längre och längre bort. Att hon varit försvunnen i närmare 2 veckor (19/5-17) är  inte likt henne. Familjen har annonserat, pratat med grannar och letat. Krullan är ganska skygg mot främlingar och en riktig överlevare så matte tror att hon lever och fångar sin egen mat. Om du har information kontakta matte Petra på tel: 070 218 03 38