2017-07-12 Har du sett Maja? Gråspräcklig rund, honkatt, kastrerad och id-märkt i örat. Försvann från Stakvägen(mellan Björneborgskorset och Revsandsvägen) onsdag 12/7 v.28 2017.
Har någon sett henne kan man kontakta Lisa på 076-1128032