2017-10-05 Äldre röd hankatt försvunnen från Stensta by den 26/9 2017. Har någon sett honom ring Jansson tel: (0550) 19812