OM BEGRAVNING

Sedan 1973 sköter föreningen en begravningsplats för husdjur kallad Djurvilan. Begravningsplatsen är mycket naturskönt belägen i området Hedehult strax utanför Kristinehamn, längs gamla Bjurtjärnsvägen. Det är en underbar sista viloplats och vacker under alla årstider. Det är inget krav att du är medlem i föreningen för att få ditt djur begravt på Djurvilan och det är en begravningsplats för alla slags husdjur. Djuret måste vara kremerat. Prata med din veterinär om kremering så kan de ordna med detta.

Föreningen tar ut en engångskostnad på 600 kr per begravning/gravplats för medlem och 800kr för icke medlem. Avgift för minneslunden är 300kr för icke medlem. Ingen avgift för medlem. Vid minneslunden gräver personal ned askan. Kontakta djurhemmet för att se ut en gravplats och avtala tid för begravning. Graven grävs av personal och skottas igen efter ceremoni. Det står ägare till djuret fritt hur man vill utforma begravningsceremoni, markera gravplatsen och dekorera graven. Markering och dekorationer skall hållas smakfullt och inom gravens begränsning. Kontrakt på gravplats skrivs innan ceremoni och betalning av avgift sker via vårt bankgiro inom 14 dagar. 

 

Kontakta personalen på Djurhemmet angående Djurvilan och begravningar på tel: 0550-15155 eller e-post kristinehamn@djurskyddet.se