OM JOURHEM

För att kunna hjälpa djur är Djurhemmet till viss del beroende av jourhem för att tillfälligt hysa djur. Det är främst hundar men även katter och andra mindre husdjur. Djuren har olika bakgrund. Inte alla har varit misskötta och kommer från djurskyddsfall. Många djur behöver nya hem pga tex sjukdom, dödsfall eller förändrad livssituation. En första utvärdering av djuret görs normalt innan djurhemmet kontaktar jourhem. I många fall är det akut och vi måste snabbt hitta ett tillfälligt hem. Det är därför bra om man redan vid en första kontakt tänker efter om det finns hinder för att vara jourhem under vissa tidsperioder. Om man inte längre kan fungera som jourhem och erbjuda hemmet för ett djur ber vi att man meddelar detta. Idealt är att man bor inom Kristinehamns kommun men eftersom vi har ett stort upptagningsområdet där inte bara hela Värmland och Örebro län ingår så kan det i vissa fall fungera med jourhem i kranskommuner och längre bort.


Blir det aktuellt att ställa upp som jourhem skrivs ett kontrakt mellan föreningen och jourhemmet. Jourhemmet har rätt att tacka nej vid förfrågan och sätta en tidsgräns för hur länge man vill vara jourhem för ett djur. Djurhemmet förser jourhemmet med foder och annat nödvändigt som tex sand och strö för det djur man tar in. Så snart som möjligt tas djuret till veterinär för hälsokontroll, besiktning, ev behandling, vaccinering, ID-märkning etc. Alla veterinärbesök skall skötas genom djurhemmet och bekostas av föreningen. Ev medicinering bekostas av föreningen men sköts ofta av jourhemmet. Om det finns behov av akut veterinärvård utanför djurhemmets telefontid bör föreningens jourhavande veterinär konsulteras. I detta fall jourhavande distriktsveterinär.

Då djur kan komma från djurskyddsfall och vara omhändertagna av myndigheterna får jourhemmet, av säkerhetsskäl, inte lägga ut bilder på djur de tar hand om i olika media. Det går bra att skicka bilder och hälsningar till djurhemmet som sedan kan avgöra vad som kan läggas ut.

Den som vill vara jourhem kontaktar personalen via personligt besök på djurhemmet men man kan gärna först skriva till oss. Den information vi då behöver är:

  • Personinformation med fullständig kontaktinformation (en bakgrundskoll mot Länstyrelsen görs).
  • Vilken vana vid djur man har sedan tidigare.
  • Vilka djur-, hund-raser man kan tänka sig att ta hand om.
  • Familj- och boende-förhållande. 
  • Finns andra husdjur i hemmet?
  • Finns körkort och bil?


 Jourhem för hundar: Hundvana krävs och att en hundvan person är hemma om dagarna då man inte kan lämna en omhändertagen hund ensam i ett jourhem. En del hundar kan behöva viss rehabilitering och träning. Att ha egna hundar eller barn är inget hinder för att bli jourhem, det är snarare positivt i de flesta fall. Vi ser gärna att man inte bor allt för långt från Kristinehamn med tanke på tex transporter, veterinärbesök och besök på djurhemmet. När någon är intresserad av att adoptera en hund och vill träffa hunden avtalas ett möte. Ofta på djurhemmet. All veterinärvård sköts genom djurhemmet.

 

Jourhem för katter: Kattvana är ett krav då de katter som typiskt är aktuella för jourhem ofta kräver erfarenhet av katt tex kattfamiljer med diande ungar, skygga katter och katter med specialbehov. I många fall kan det vara lämpligt med lugna hem men vi utesluter inte hem med andra djur och barn. Det är inget krav att någon alltid måste finnas i hemmet under dagen. Om man i hemmet redan har katter är det lämpligt att det finns ett rum där man kan isolera en nyss inkommen jourhemskatt. Detta då det kan vara frågan om att ta in katter som initialt inte är vaccinerade och kastrerade, tex diande kattmammor. Vi ser gärna att man inte bor allt för långt från Kristinehamn med tanke på tex transporter, veterinärbesök och besök. När någon är intresserad av att adoptera katten och vill träffa den avtalas ett besök i jourhemmet. All veterinärvård sköts genom djurhemmet.

Jourhem för smådjur: Vana vid det djurslag man vill vara jourhem för krävs. Att ha egna husdjur eller barn är inget hinder för att bli jourhem, det är snarare positivt i många fall. Daglig tillsyn ett krav men inget krav på att någon alltid skall finnas i hemmet. Vi ser gärna att man inte bor allt för långt från Kristinehamn med tanke på tex transporter, veterinärbesök och besök. När någon är intresserad av att adoptera djuret och vill träffa det avtalas ett besök i jourhemmet. 

 

Kontakta oss om du är intresserad av att bli jourhem.Tel: 0550-15155 eller e-post: kristinehamn@djurskyddet.se