TILL MINNE

Älskade vänner som vandrat vidare... Ett husdjur kan betyda allt för många och bli en högt älskad del av familjen eller är kanske all den familj som många har. Kärleken och känslorna för ett husdjur skall aldrig förringas och sorgen efter ett husdjur kan vara lika stark och svår som inför en människa som gått bort.