VERKSAMHET

Djurskyddet Kristinehamn är en ideell förening som på olika sätt verkar för djurens bästa. Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa hemlösa djur och djur som behöver omplacering.Vi assisterar även myndigheterna i djurskyddsärenden.

Eftersom vi inte är en myndighet så har vi begränsade möjligheter att ingripa. Vi kan tex inte hämta djur utan ägarens tillstånd eller utan uppdrag av myndigheter, vid de fall där det finns en ägare till djuret. Vi samarbetar därför med ansvariga myndigheter som polis och länstyrelse.

Från januari 2009 ansvarar länsstyrelsen för djurskyddskontrollen. Kontrollen omfattar både planerade kontroller och besök vid anmälan om missförhållanden. Länsstyrelsen sköter bla beslut om omhändertagande av djur och beslut om djurförbud.

Om du misstänker vanskötsel av djur så är det viktigt att du, om möjligt, dokumenterar i bild och dagboksform kring vad du iakttar. Försök hitta vittnen. Utan någon form av dokumentation och bevis är det svårt att föra ärendet vidare. Anmäl till djurskyddsinspektionen i länet. Du kan vara anonym.

Är ärendet akut bör du vända dig till polismyndigheten eller till oss snarast.  

För vilda djur läs här!

 

Stöd vår verksamhet - gör skillnad - bli medlem 2017! Läs om hur här...

Skänk en gåva till föreningen!  Bg 260 1201 eller SWISH till 123 553 4904