DJURVILAN

Föreningen har sedan 1973 en begravningsplats för husdjur kallad Djurvilan. Den är belägen i området Hedehult strax utanför Kristinehamn längs gamla Bjurtjärnsvägen. Begravningsplatsen, som räknas till en av Sveriges vackraste, är mycket naturskönt belägen på en tomt med stora lövträd, buskar, grusgångar, parkbänkar, skulpturer och ett par träbroar över en bäck som rinner genom området.

 

Många gravar är vackert och orginellt utsmyckade, och till allhelgonahelgen lyser ljus, lyktor och marshaller upp i höstmörkret. Hur man vill utsmycka sin grav står gravägaren fritt. Många har en gravmarkering, blomsterutsmyckningar, grus, kantsten, skulpturer, lykta, krans eller liknande. Gravutsmyckning måste hållas inom gravens mått. Vi ber om att hålla snyggt och slänga komposterbart skräp i bortre änden av Djurvilan bortom brunnen. För annat skräp finns ett sopkärl vid ingången till begravningsplatsen. Det finns en brunn där man kan hinka upp vatten för att vattna. Riktigt torra och varma somrar kan den sina så det kan vara idé att ta med vatten för blommor. 

Vi har även en mineslund som alternativ till en gravplats.

 

Djurvilan är en underbar sista viloplats för en älskad vän. Vacker under alla årstider. Det är inget krav att du är medlem i Djurskyddet Kristinehamn för att få ditt djur begravt på Djurvilan.

Djurvilan är en begravningsplats för alla slags husdjur, och alltid öppen för besökare. Föreningen tar ut en engångskostnad på 500 kr per begravning för medlem och 800kr för icke medlem för enskild grav på 15 år. Avgift för minneslunden är 300kr för icke medlem. Ingen avgift för medlem.

Gravplats utses tillsammans med ansvarig för begravningsplatsen och efter överenskommelse grävs graven av personal. Ceremoni vid begravning är fritt att utforma. Igenskottning sköts av personal om inget annat önskas. Så länge en grav sköts får den vara kvar. 

Nytt krav from 2008 är att djuret måste vara kremerat. Tala med din veterinär som kan ordna med kremering. 

 

Kontakta personalen på Djurhemmet för Djurvilan och begravningar Tel:0550-15155 eller kristinehamn@djurskyddet.se

.