2016-03-20 Efter årsmöte som kommer att gå till föreningshistoria som ett både välbesökt och mycket långt möte valdes ny styrelse, revisor och valberedning. När mötet öppnades av mötesordförande Terese Askerstedt (v ordförande Djurskyddet Sverige) kl.15 hade 90(!) röstberättigade noterats på röstlängden. Vartefter mötet drog ut på tiden försvann en del och mot slutet av mötet, drygt 6 timmar senare, var det en något decimerad skara som drog hemåt. Ny ordförande blev Marie-Anne Wirén. Till kassör valdes Johnny Strömberg. Ordinarie styrelsemedlemmar: Anne Bylund, Madeleine Radegård och Björn Forsén. Suppleanter: Carina Bäcklund, Kate Kjärrman och Bo Sahlén.