Årsmöte hölls på Norrgården söndagen 12 mars. Till mötet kom 40 röstberättigade denna soliga söndagseftermiddag. Catarina Niklasson Schöön, vice Ordförande Djurskyddet Sverige, deltog som mötesordförande. Dagordningen gicks raskt igenom. Till ny styrelse valdes: Ordförande: Jan Olsson. Ordinarie styrelsemedlemmar: Mariette Åkerlind (tillika kassör), Birgitta Virén, Margaretha Ahlén, Barbro Palm. Ersättare: Kerstin Persson, Jimmy Lindskog, Marie Anne Wirén. Till revisor valdes Torsten Bergstedt och som ersättare Bo Bengtsson. Mötet kunde inte välja någon ny valberedning då det inte fanns kandidater. Valberedningsposterna lämnas därför för tillfället vakanta och det beslutades att lämna till styrelsen att fylla dessa poster vid senare tillfälle. Det bjöds på fint fika innan mötet drogs igång kl.13. Efter mötets formella del tackades mötesordförande för väl utfört värv med en liten gåva, Lynda Modén som nu avslutar sitt uppdrag som sammankallande för valberedningen avtackades med en vacker orkidé och avgående ordförande Marie Anne Wirén med en stor bukett tulpaner. Vi önskar den nya styrelsen lycka till!