Oscar Thorén var mötesordförande och Barbro Palm sekreterare för årsmötet.