Lynda Modén, sammankallande valberedning, och Barbro Palm, sekreterare för årsmötet och avgående V.Ordförande.