Föreningen höll ett extra årsmöte onsdagen den 16 september 2015. Ett 30-tal medlemmar deltog. Under årsmötet klubbades en ändring i föreningens stadgar. Det annonserade fyllnadsvalet var inte längre aktuellt. Läget för vårt bygge redovisades i powerpoint och frågor besvarades av styrelse. Naturligtvis blev det även en trevlig fikapaus innan mötet avslutades.