Vid extra årsmöte den 14 februari 2016 valdes en interimstyrelse då ordinarie styrelse valt att avgå. En ordinarie styrelse kommer att väljas på årsmötet 2016-03-20.
Då vi fick ett rekordstort antal medlemmar (73) som ville delta i mötet och rösta räckte lokalen på Spelmansgatan 34 inte till. Mötet fick flyttas till Norrgårdens festlokal. Ordförande för mötet var Vice Förbundsordförande Djurskyddet Sverige Carl Dickfelt. Till ordförande valdes Kerstin Erlandsson. Till kassör valdes Johnny Strömberg. Till ordinarie ledamöter valdes Marianne Wirén, Madeleine Radegård och Björn Forsén.