2015-02-14 Karantänbyggnaden är på plats sedan 5/2 men kommer att byggas om för att uppfylla Länstyrelsens krav. Ritning för den planerade ombyggnationen är godkänd av Länstyrelsen. Hantverkare är redan kontaktade för offert. Vår interimstyrelse kommer att titta på offert för ombyggnationen och när offert är godkänd av styrelse så kan ombyggnationen starta.