2015-07-04 Den nya fina trappen på kortsidan är klar! STORT TACK till Sten-Åke och Anders som snickrade så fint!!