2015-07-15 Kerstin, medlem & volontär,  är en av de som målat mycket dessa dagar i juli.  Utan alla dessa ideellt arbetande volontärer skulle det dröja innan huset är målat klart. Nu hoppas och tror vi att det är färdigmålat under V.29!