2015-10-23 På Nya Djurhemmet, Stampbrogatan, var det full fart i dag. Nu blir de sista burväggarna nätade. Tvättrummet börjar bli klart liksom personalköket. Handikapprampen vid huvudentrén är färdig och i helgen skall väggar inne målas. Vi väntar fortfarande på bygglov för en ny yttre dörr för inackorderingsdelen (krav från Länstyrelsen) och byggstart för uteburarna har dragit ut på tiden. Inomhus börjar det bli klart!