FÖRENINGSNYTT

2018-03-25 Nygammal styrelse vald på årsmötet..

Styrelsen _2018 398

Styrelse för 2018 är:

Ordförande Jan Olsson

V.Ordförande Barbro Palm

Kassör Christine Depraetere

Sekreterade Louise Hamilton

Ledamot Margaretha Ahlén Johansson

Ersättare1 Kerstin Persson

Ersättare 2 Marie-Anne Wirén

Ersättare 3 Carina Larsson

 

207-07-16 DJURSKYDDET KRISTINEHAMN BEHÖVER DIN HJÄLP!

VI BEHÖVER BLI FLER VOLONTÄRER FÖR ATT FORTSÄTTA VERKSAMHETEN ! Vi är alldeles för få som fysisk ställer upp och hjälper till med allt från att hjälpa till med loppis, med evenemang, skötsel av djurvila, hjälpa till på djurhemmet, underhåll, snickeri, trädgård/yttre miljö mm mm. Många av våra volontärer är äldre som har tid men kanske inte orkar göra allt som behövs göras. Styrelsen söker också fortfarande efter intresserade som vill ställa upp i valberedning och ta hand om lotteriverksamheten. Alla är välkomna men vi efterlyser speciellt UNGA, FRISKA KRAFTER SOM ORKAR MED FYSISKT TUNGA JOBB. Har du en eller några timmar/ månad som du har tid över? Hör av dig till vår styrelse på e-post: Kristinehamn@djurskyddet.se

Pojke Med Djur 397

2017-03-12 Ny styrelse vald!

Årsmöte hölls på Norrgården söndagen 12 mars.  40 röstberättigade kom till mötet. Catarina Niklasson Schöön, vice Ordförande Djurskyddet Sverige, deltog som mötesordförande. Till ny styrelse valdes: Ordförande: Jan Olsson. Ordinarie styrelsemedlemmar:  Barbro Palm (V.Ordf), Mariette Åkerlind (kassör), Birgitta Virén (sekreterare), Margaretha Ahlén. Ersättare: Kerstin Persson, Jimmy Lindskog, Marie Anne Wirén. Till revisor valdes Torsten Bergstedt och som ersättare Bo Bengtsson.Mötet kunde inte välja någon ny valberedning. Valberedningsposterna lämnas för tillfället vakanta och det beslutades att lämna till styrelsen att fylla dessa poster. 

Årsmo ̈te  2017 Ny Styrelse 397

 

Årsmöte 12 mars kl.13. Möteslokal blir festvåningen på Hembygdsgården. OBS! tiden för möte!

OBS!! Du som är medlem har fått ett inbetalningskort för medlemsavgift 2017. För att du ska komma med i röstlängden och ha möjlighet att vara med och rösta på årsmötet måste din inbetalade avgift kommit in senast 28/2! 

 

2016-01-13 Valberedningen söker kandidater!

Valberedningen söker nya kandidater inför årsmötet 2017-03-12. Valberedningen behöver kandidater för ordinarie och suppleantplatser i styrelse, revisorer och för valberedning. Om du är intresserad av att vara med och forma vår förening i framtiden eller vill nominera någon kontakta valberedning: Diana Nilsson tel: 0550-83817 eller 0705 244481 senast 2017-02-01.

 

2016-12-23 Inackorderingen ändrar namn.

Inackorderingen har ändrat namn till Katthotell så det klart ska framgå vad verksamheten innebär.

2016-11-18 Ny rutin för att betala din medlemsavgift från 2017

Från och med 2017 kommer rutinerna för att betala sin medlemsavgift att förändras. Det vill säga att medlemmarna ska betala in sin medlemsavgift till Djurskyddet Sveriges bankkonto, istället för till föreningens konto. Djurskyddet Sverige kommer sedan att skicka pengarna till oss efter att de dragit av förbundsavgiften.
Det här är en administrativ förändring som kommer att underlätta för vår förening och att påverkar inte föreningens intäkter eller personens medlemskap på något sätt. Det är fortfarande hos oss i Djurskyddet Kristinehamn du är medlem.

2016-11-16 Extra årsmöte

I onsdags kväll hölls ett extra årsmöte på Norrgården där ett 50-tal medlemmar deltog. 
Till ny kassör för perioden fram till ordinarie årsmöte valdes Jan Olsson.
Föreningens ekonomi och information kring byggnation av Nya Djurhemmet redovisades. 
Beslut på förslag till eventuella ändringar i stadgar hänsköts till ordinarie årsmöte. 
Inbjuden från Djurskyddet Sveriges kansli, generalsekreterare Åsa Hagelstedt, överlämnade en monnetär gåva från Granngården.

 

2016-10-22 Tack till Moa!

Vi tackar Moa Nygren för väl utfört arbete och önskar henne lycka till med nya jobbet. /STYRELSEN

 

2016-09-26 Extra årsmöte

På styrelsemöte den 21 september beslutade styrelsen att utlysa ett Extra årsmöte den 16 november, mer information kommer med kallelsen.

 

2016-09-26 Årets Morotsvinnare!

Vi kan glädjande berätta att vi på Djurhemsförbundets utbildningsdagar utnämndes till Morotsvinnare 2016 och fick 10 000kr öronmärkta för personal och volontärer som inte får gå till ordinarie verksamhet. 2015 vann vi 5000kr och eftersom personal aldrig nyttjat dessa pengar så bestämdes av Moa, Kristina och Mariette att de 5000kr ska gå till Djurens ö. Vad personal och volontärer skall göra för de 10 000kr som vi vann i år återstår att bestämma.

 

2016-09-03 Hittekattens Dag i morgon!

I morgon 4/9 är det HITTEKATTENS DAG. Den uppmärksammar vi förstås! Vi kommer att finnas på ICA Maxi från kl.12 med ett bord. Där kan du få information om Djurskyddet, du kan skänka en gåva, bli medlem, köpa en lott eller varför inte något av de fina smycken som säljs till förmån för Djurhemmet. 

 

2016-09-03 Utemiljön snart klar!

Nu håller vår kassör Johnny Strömberg på som bäst att snickra klart delar av utemiljön, plattformar och kattstegar till våra uteburar. Jobbet att snickra klart dem och sätta dem på plats beräknas vara klart denna helg. Sand till en av uteburarna som tillhör inackorderingsavdelningen är nu på plats så även den kan bli klar att användas. Sedan återstår att uppgradera utemiljön med hyllor och klättergrenar. I färdigställandet av uteburarna mm är även styrelsemedlem Björn Forsén behjälplig med snickrande när han har möjlighet. 

Vårt hundrum är i det närmaste klart och väntar endast på några haspar som är beställda.

 

 

2016-07-08  Djurskyddet Kristinehamn i SVT-reportage!

Vår Ordförande Marie-Anne Wirén och kassör Johnny Strömberg kunde ses och höras i ett reportage från vårt djurhem den 8/7.  

 

 

2016-06-16 Tillstånden är klara!

 

Vi har nu fått våra tillstånd från Länstyrelsen och kan börja ta in de katter som är på kö för att gå genom vår sluss och vidare in på Djurhemmet! Vi kommer nu även att återuppta omplacering av behövande hundar. Uteburarna är ännu inte riktigt klara och vi efterlyser frivilliga som vill hjälpa oss med det sista med dem (kontakta oss genom info@djurskyddetkristinehamn om du vill hjälpa till). Återstår också en del jobb med miljön kring Djurhemmet men nu är verksamheten igång!

 

2016-06-10 Maxihundens Dag!

 

Du missar väl inte Maxihundens Dag i Skövde nu på lördag 11 juni mellan kl.11-15 vid ICA Maxi. Massor med kul för alla som gillar hundar! Djurskyddet Kristinehamn är med och representerar!

 

UPPDATERING 2016-04-22

 

Aktuellt under våren och sommaren 2016 är ungdomar från Värmlands Framtid som kommer att ha aktiviteter på Djurhemmet. Just nu pysslas det under ett par timmar på onsdagar med smycken som vi kommer att sälja till förmån för Djurhemmet. Fler aktiviteter är under planering.

 

UPPDATERING 2016-04-05

 

Vill du vara med och utforma och påverka vår framtida verksamhet? Välkommen till möte den 11 april kl.18 på Norrgården (Hembygdsgården Kristinehamn). På detta första möte kommer två ur styrelsen inleda mötet och berätta om styrelsens tankar och svara på frågor. Därefter överlämns mötet till deltagarna som ombedes att utse en ledningsgrupp på högst tre personer för en referensgrupp och senare informera styrelsen. Styrelsemedlemmar kommer inte delta i denna del av mötet. Referensgruppen är inte tänkt att vara statisk utan folk skall få vara med de gånger de vill. Dess uppgift är att komma med idéer och förslag som utvecklar föreningen. Minst fyra gånger om året träffas styrelsen och ledningen för referensgruppen. Då förs de ärenden upp som referensgruppen vill diskutera. Styrelsen kan också komma till referensgruppen för olika ärenden att tycka till om. Fika kommer att finnas under mötet för självkostnadspris. Alla medlemmar välkomna!

 

UPPDATERING 2016-04-02

 

Årets vårlotteri går av stapeln V.17. Som vanligt hålls det vid COOP Forum. Lottnummerförsäljning kl. 10-18 med start måndag 25 april fram tills dess alla nummer är sålda.

 

UPPDATERING 2016-04-02

 

Till lotteriansvarig har utsetts Madeleine Radegård som med stöd av Lynda Modén kommer att hålla i och ansvara för våra lotterier. 

 

UPPDATERING 2016-03-20

 

2016-03-20 Efter årsmöte som kommer att gå till föreningshistoria som ett både välbesökt och mycket långt möte valdes ny styrelse, revisor och valberedning. När mötet öppnades av mötesordförande Terese Askerstedt (v ordförande Djurskyddet Sverige) kl.15 hade 90(!) röstberättigade noterats på röstlängden. Vartefter mötet drog ut på tiden försvann en del och mot slutet av mötet, drygt 6 timmar senare, var det en något decimerad skara som drog hemåt. Ny ordförande blev Marie-Anne Wirén. Till kassör valdes Johnny Strömberg. Ordinarie styrelsemedlemmar: Anne Bylund, Madeleine Radegård och Björn Forsén. Suppleanter: Carina Bäcklund, Kate Kjärrman och Bo Sahlén.

 

UPPDATERING 2016-03-04

 

Välkommen till Årsmöte 
söndagen den 20 mars kl. 15:00

OBS! Mötet hålls på Församlingshemmet 
Nya Kyrkogatan 3 Kristinehamn

Parkering kan du hitta vid Lyran och Vintergatan

Ny styrelse ska väljas inför det nya året 
Kom och gör din röst hörd

Årsmöteshandlingarna finns i möteslokalen

Varmt Välkommen önskar Styrelsen!

 

UPPDATERING 2016-02-14

 

Vid extra årsmöte den 14 februari 2016 valdes en interimstyrelse då ordinarie styrelse valt att avgå. Då vi fick ett rekordstort antal medlemmar (73) som ville delta i mötet och rösta räckte lokalen på Spelmansgatan 34 inte till.  Mötet fick flyttas till Norrgårdens festlokal. Till ordförande valdes Kerstin Erlandsson. Till kassör valdes Johnny Strömberg. Till ordinarie ledamöter valdes Marianne Wirén, Madeleine Radegård och Björn Forsén.

 

UPPDATERING 2016-02-06

 

5/2 lyftes vår karantän på plats och allt tycks gått bra. Ritningarna för ombyggnationen av interiören är godkända av Länstyrelsen.

 

UPPDATERING 2016-02-04

 

Alla kattluckorna är nu på plats sedan tidigare denna vecka och grunden för karantän är färdig för lyftet. Karantänbyggnadens el och vatten är nu bortkopplat och plomberat och den kommer att flyttas på plats under nästa vecka. När karantän kommit på plats måste el och va, som redan är förberett, kopplas. Länstyrelsen kräver sedan viss ombyggnation av karantänen vilket kommer att ske först efter den 14/2. Installation av centraldammsugare för de allmänna kattrummen har påbörjats. 

 

UPPDATERING 2016-01-27

 

EXTRA ÅRSMÖTE med Djurskyddet Kristinehamn
TID: söndagen den 14 februari 2016, klockan 15:00
PLATS: Spelmansgatan 34
(portkod 1234 kring kl.15 denna dag)
• Val av interimstyrelse
• Kaffe med dopp
 
ORDINARIE ÅRSMÖTE med Djurskyddet Kristinehamn
TID: söndagen den 20 mars 2016, klockan 15:00
PLATS: Spelmansgatan 34
(portkod 1234 kring kl.15 denna dag)
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Kaffe med dopp
Samtliga medlemmar får kallelse via post med bilaga för extra årsmöte. 

Alla handlingar till båda möten kommer att finnas på plats i möteslokalen.

OBS! Några av utskicken till medlemmar har tyvärr en felaktig formulering i brevet. Det står extra medlemsmöte istället för extra årsmöte som är den korrekta benämningen. Alla utskick innehåller inte färdigtryckta inbetalningskort för medlemsavgift då de tog slut. Det går bra att betala in medlemsavgift via swish 123 553 4904, internetbank eller bankgiroinbetalning där du fyller i talongen med vårt bankgironummer 260 1201. Glöm inte lämna namn, adress och annan kontaktinfo samt att det är medlemsavgift för 2016. Medlemsavgiften är 300kr. OBS!

 

UPPDATERING 2016-01-13

 

Onsdagen den 13 januari flyttar vi under förmiddagen våra katter från Barrliden till Nya Djurhemmet på Stampbrogatan. Vi undanber oss besökande under onsdagen om det inte finns ett avtalat besök för att hämta eller lämna djur. På eftermiddagen kommer personal finnas på plats på Nya Djurhemmet. Personalen går att nå på sina respektive mobilnummer som hädanefter är det telefonnummer som djurhemmets personal kan nås på: Kristina 0762 979537 och Moa 0762 979375

 

UPPDATERING 2016-01-07

 

Den 27/12 målades bl.a kontoret och lokalerna städades. Lena Funcke har målat motiv på vissa av kattrummens väggar vilket hon fortsatt med in i nya året. Den 28/12 2015 påbörjades flytt av verksamhet från Djurhemmet Barrliden till våra nya lokaler på Stampbrogatan 10. Vi monterade och satte upp ett stort antal klösmöbler till alla rum som kommer att hålla katter och möblerade dem: inackorderingsrum, kattrum och konvalesensrum. Mellanväggar i inackorderingsrum och konvalesens ...målades.  Mellanväggar var på begäran av Länstyrelsen, vid sista inspektionen, och fick sättas upp i sista stund.Tvätt/våtrum,  kök/personalrum/mötesrum samt matberedningsrum gjordes iordning och diskmaskiner, tvättmaskiner kopplades med vatten och avlopp. Vi gjorde en kort paus för Nyår. Kontoret flyttades efter nyår. En yttertrapp har satts på plats för inackorderingen. Vi gjorde en kort paus för Trettondagen. Nu är det det sista småplocket med att sätta lås och haspar på uteburar, sätta in kattluckor och larm, hänga upp brevlådan och få soptunnor på plats. Nu skall vi börja sopsortera! Vår förhoppning är att katterna flyttar in i slutet av vecka 2.

 

UPPDATERING 2015-12-29

 

FÖRENINGEN DJURSKYDDET KRISTINEHAMNS VÄRDEGRUND

Djurskyddet Kristinehamn med djurhem och föreningens loppisverksamhet m. fl. aktiviteter vilar på en ideell grund och arbetar gemensamt mot målet att alla djur skall ha ett egenvärde som respekteras och värnas. Våra ambitioner är många och innefattar såväl tamdjur som lantdjur och vilda djur. Det här är viktigt att hålla i minnet, så att vi inte tappar vårt mål ur sikte. Vi får inte heller glömma hur vi agerar, hur vi uppfattas av vår omvärld och vilka konsekvenser varje handling får.  Vi måste ha ett grundmurat gott rykte hos allmäheten, hos myndigheter och hos övriga som påverkar och/eller påverkas av djurfrågorna. Ryktet bygger vi själva genom att alltid ha föreningens bästa för ögonen - vilket i sin tur handlar om att agera på ett sådant sätt att vi faktiskt kan göra något för de djur vi vill värna.  En ideell förening som vår måste ha mycket högt ställda moraliska och etiska krav på alla aktiva medlemmar; inte bara på styrelse och anställda.  En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vi står och faller med det förtroende omgivningen har för oss, och rubbas det förtroendet aldrig så lite så är det mycket svårt att återvinna.  Det här betyder i klartext att vi inte har råd, för djurens skull, att begå misstag som påverkar föreningens rykte eller förtroendet för vår verksamhet. Vad vi än gör i föreningens namn, måste bygga på att man litar på oss, finner oss seriösa och inte misstänker att någon i skydd av föreningens goda namn driver egna projekt, sprider myter eller obekräftade rykten eller inte följer föreningens policy i olika frågor.

Detta omfattar ALLA medlemmar som på något sätt uttalar sig eller agerar i föreningens namn. (Dokument antogs 2014-06-09)

 

UPPDATERING 2015-12-29

 

Nu har Djurskyddet Kristinehamn Swish! Vill du betala eller skänka till föreningen går det bra att swisha till nr: 123 553 4904. OBS! Jätteviktigt att du skriver meddelande om vad betalningen är för-dvs om du skänker en slant till ett speciellt djur för ex veterinärvård, en generell gåva, betala din medlemsavgift eller om du betalar för en pryl på loppis.

 

 

UPPDATERING 2015-12-28

 

I dag 28/12 drar vi igång med flytten från Barrliden till Nya Djurhemmet på Stambrogatan 10. Flytten pågår under resten av mellandagarna. Vi kommer först och främst ställa iordning rum, slutstäda, köra skräp till tippen, flytta inventarier mm innan vi flyttar djuren. 

 

 

UPPDATERING 2015-12-22

 

Tack till alla som röstat på Djurhemmet Barrliden i Kristinehamn i Dogmans tävling Bästa Katt/Djurhem i Sverige! Vi kan glädjande meddelan att vi är ett av tre katt/Djurhem som vunnit utmärkelsen och får dela på 25000kr i varor och produkter från Dogman samt äran att bli utnämnd som bästa Djurhem! God Jul och Gott Nytt år!

 

UPPDATERING 2015-12-17

 

Länstyrelsen inspekterade i dag Nya Djurhemmet och gav ett muntligt godkännande för att driva verksamhet på Stampbrogatan 10! Uteburarna är färdigsnickrade. Nu behövs bara att vi måste transportera dit och lägga på plats markplattor som vi fått skänkt. Marplattor kommer att läggas inne i burarna runt utkanterna. Något krav från länstyrelsen att ha plattor på utsidan av burarna finns inte. Ytterdörren till inackorderingen är på plats och inomhusmiljön börjar ta form. Saker vi beställt till kattrummen levereras i dag och i morgon. Kattluckorna till uteburarna kommer att installeras de närmaste veckorna men är inte krav för att starta upp verksamheten. Datum då vi påbörjar flytten av djurhemmet har satts till den 28/12!!

 

 

UPPDATERING 2015-12-13

 

GRATTIS till GRETA som blev 2015 års LUSSEKATT !
Extra glädjande är att hon fick en tidig julklapp när hon för några veckor sedan adopterades och fick ett eget hem.

Vinnare vuxen: 1: Lilian Runering, 2: Sören Karlsson, 3: Leif Johansson. Vinnare barn: 1: Elsa Bystrand, 2: Edith Bollås, 3: Jonna Nyman

 

 

UPPDATERING 2015-12-12

 

På Djurhemmet råder full aktivitet. Inne slipas och målas det. Ett drygt tidskrävande arbete då alla träreglar vid burarna måste målas och slipas 3 gånger för att de inte skall bli smutsfällor och smittokällor. Sedan återstår att storstäda inomhus, få diskmaskin och tvättmaskin på plats (de används ju dagligen på Barrliden) och samtidigt koppla vatten och avlopp.  Att inreda burarna med hyllor och möbler är förstås också kvar liksom att flytta all inredning och kontor från Barrliden.Vi kan inte installera kattluckor förrän uteburarna är klara men luckorna är beställda och alla utom en har kommit. En ytterdörr med trapp till inackorderingsrummet måste snickare fortfarande ordna nästa vecka eftersom han inte hann denna vecka. Uteburarna färdigställs som bäst och nu har vi fått skänkt plattor (Tack UDDs Trädgårdsservice!)som skall läggas i uteburar så inga djur kan komma in eller ut. Återstår att transportera dem och lägga dem på plats. Tungt! Tyvärr har det varit svårt att hitta någon firma att lägga markduk, grus och block innan jul så vi äntligen kan lyfta vår karantän på plats. Länstyrelsen är den 17/12 på besök för att inspektera främst uteburar.

 

UPPDATERING 2015-12-04

 

I dag gjorde Björn Andersen och Thomas Larsson sin sista dag på Djurhemmet och vi tackar dem för den tid som varit och önskar dem en härlig Julhelg och lycka till i det nya året!

Under veckan har vi äntligen fått vårt bygglov för ytterdörren till vår inackordering som snarast kommer att installeras och trapp till denna snickras. Katternas uteburarna börjar bli klara och kommer att färdigställas under början av nästa vecka. Markförberedelserna är klara för flytt av karantän som sker i början av nästa vecka.

 

UPPDATERING 2015-12-01

 

Moa Nygren börjar i dag sin provanställning på Djurhemmet!

 

UPPDATERING 2015-11-25

 

VÅR NYA MEDARBETARE
Vi hälsar vår nya medarbetare Moa Nygren välkommen till oss. Moa gick under året ut Etologi och Djurskyddsprogrammet vid Skara Lantbruksuniversitet och kommer närmast från Göteborg där hon arbetar som labbtekniker vid Universitetet. Under utbildningen har hon arbetat som volontär på ett katthem, hon har praktiserat på Kattstallet i Stockholm samt Djurkliniken i Umeå. Djurintresset har också gjort att hon arbetat som volontär på djurhem i Spanien, USA, England och Grekland.
En viktig uppgift för Moa blir att hjälpa oss utveckla verksamheten på olika sätt bl a genom att rekrytera ungdomar till föreningen.  
Vi hälsar Moa varmt välkommen! 

UPPDATERING 2015-11-16

 

Nyhetsbrev november 2015

 

Det har varit en extremt hektisk höst för styrelsen då alla ansträngningar gått till arbetet med att slutföra vårt största projekt i föreningens historia- vårt nya Djurhem.

Den 18 oktober beslöt Caroline Ekeberg att sluta som ordförande för föreningens styrelse. Efter att resterande styrelse diskuterat situationen beslöts det att styrelsen med v.ordförande Majken Edgren skulle hålla ställningarna då vi fortsatt har en beslutsmässig styrelse. Styrelsen beslöt därför att avblåsa ett eventuellt extra årsmöte för att slutförandet av nya Djurhemmet inte skulle avstanna eller till och med hotas.

 

Bygget

Nu börjar hantverkarna bli klara men en hel del återstår.  Ett fåtal eldsjälar håller oförtrutet på att måla väggar och reglar till nätningen i de olika rummen.  Målningen av djurens utrymmen prioriteras så vi kan inreda dessa utrymmen inför flytten.

Under vecka 47 händer en hel del: vi hoppas vi få bygglov från kommunen för ytterdörren till vår inackorderingsavdelning och för taken över kortsidornas ingångar. Både taken och ytterdörren är krav från Länstyrelsen och vi var då tvungna att söka bygglov för dessa tillägg.  Byggnation av ytterdörren och installation av taken kommer sedan att ske så snart vi fått bygglov. På torsdag denna vecka kommer markberedning inför flytten av vår karantän att genomföras för flytten som skall ske vecka 48. Byggnation av uteburarna drar igång under måndag vecka 48.  

Glädjande är vi fortsatt väl inom lagd budget.

Bygget går alltså framåt om än inte så snabbt som vi skulle önska.  Mycket tack vare byråkrati, krav från Länstyrelse och brist på hantverkare och volontärer.

Vi har ett inplanerat möte med Länstyrelsen för inspektion av lokalerna 15 december för att få de godkända så verksamheten kan flytta in.

 

Vårt gamla Djurhem på Imtorpsvägen kommer att kunna nyttjas av föreningen som lager för loppis under 2016 enligt överenskommelse med kommunen.

 

Förändringar i personal

Två av våra anställda, på Djurhemmet, Björn Andersen och Thomas Larsson, har av personliga skäl valt att sluta. De gör sin sista dag den 4 december. Björn har arbetat på Djurhemmet sedan 1998 och Thomas anslöt 2001.  Under denna period har verksamheten långsamt expanderat. De har under sina år som anställda varit centrala för mycket av föreningens verksamhet. Vi önskar dem ett stort lycka till i framtiden!

Vi har på grund av detta annonserat för att hitta en lämplig kandidat för anställning och vi har fått in ett 60-tal ansökningar. Just nu håller vi på med att intervjua kandidater.

På grund av den ökade arbetsbördan och verksamheten, som flytten till det nya Djurhemmet på Stambrogatan innebär, fanns redan planer på att engagera fler volontärer för arbete på Djurhemmet. En kurs för dessa volontärer var redan planerad. Kursen har glädjande lockat 20 volontärer och kommer att hållas i senare delen av denna månad den 18 och 25 november samt ett tillfälle i början av december (troligen 1/12 ).

 

Kalender

Från den 6 november fanns vår väggkalender för 2016 ute till försäljning. Förutom att du kan köpa den på Djurhemmet och i vår loppisbutik så går den att köpa på Skeppsakademibokhandeln och på Krukmakeri Hemjord i Kristinehamn. Den finns även till försäljning på Thomas Zoologiska och Kung Grims Hund & Katt i Karlskoga, samt genom privat försäljning av vår trotjänare Snezana Andersson. I Karlstad finns kalendern till försäljning på Djurmagazinet och i Arvika genom privatperson.

 

Aktiviteter under hösten

Under vecka 40 hölls det stora höstlotteriet på Coop Forum.  Den 9 oktober gjorde föreningen ett uppskattat besök med hundar och katter till serviceboendet Uranus.

Djurens Dag (egentligen 4/10) uppmärksammades den 3 oktober, Hundens Dag, vid vår loppisbod.  Ljus såldes vid loppisboden till förmån för djurhemmet och tändes nere vid vattnet i åminnelse av ett älskat djur eller för att uppmärksamma en djurskyddsfråga. 

Det var höstmarknadden 8 oktober och loppisboden höll då extra öppet.

Alla Helgons Dag uppmärksammades traditionsenligt den 31 oktober på Djurvilan med ljuständning i skymningen.

 

Kommande aktiviteter

Vi kommer att under vecka 48 hålla vårt traditionella Jullotteri på COOP Forum. 

 

Den 28 november är det öppet Hus på Granngården och vi kommer att representera föreningen där. På 1 Advent är vi som vanligt vid Turistbyrån och på Skeppsakademins Bokhandel. Vår loppisbod har naturligtvis öppet. Vi kommer även att representera på Karlskoga Djurklinik som har öppet hus.

 

Från V.47 går det att rösta på 2015 års Lussekattidater och ta chansen att vinna fina priser samtidigt som du stöder Djurhemmet och Föreningen. Rösta kan du göra på Djurhemmet, på loppisboden, på Granngården den 28 november samt på Skeppsakademibokhadeln 29 november på 1:a Advent.

 

Den 2 december kommer de medlemmar som vill träffas för en bit mat innan jul ses på Träslottet. Vi träffas kl. 18.30 och anmälan sker till djurhemmet senast 27/11.

 

Vi kommer att hålla vårt traditionella öppet hus kring Lucia med lite Julmys och då korar vi även årets Lussekatt och drar vinnare till detta lotteri.

 

Skrivelser

En skrivelse från en medlem har skickats in till Länstyrelsen med ett krav på att myndigheten skall hjälpa till att avsätta nuvarande styrelse. I ett muntligt svar till styrelsen har Länstyrelsen förklarat att detta inte hör till deras uppgifter.

Ännu en skrivelse har inkommit till revisor med ett krav från 18 medlemmar att revisor skall initiera ett extra årsmöte. På detta krav har våra revisorer svarat styrelsen att de inte finner grund för detta krav.

 

 

Styrelsen  Djurskyddet Kristinehamn

 

 

UPPDATERING 2015-11-12

Vår traditionella middag före Jul blir detta år den 2 december kl. 18.30 på Träslottet. En sista medlemsträff och en stunds gemenskap före Jul. Alla betalar för sin mat. Anmäl senast den 27 november till djurhemmet om du kommer. Ring 0550-15155 eller skicka ett e-post till info@djurskyddetkristinehamn.se.

 

UPPDATERING 2015-11-10

Vi söker nu fler volontärer som vill hjälpa till på Djurhemmet. För att jobba som volontär måste man genomgå en kortare utbildning där man får lära sig om dagliga rutiner, medicinering, och städhygien och smittskydd. En volontärutbildning planeras till onsdag 18/11 och onsdag 25/11 kl 17.30, pågår ca 2.5 tim. Är du intresserad av att hjälpa till och göra en god gärning för djuren på djurhemmet, ring Majken på tel 070-4802074 eller skicka ett e-post. Skriv volontär i ämnesraden. Kurserna kommer att hållas i Nya Djurhemmets lokaler på Stampbrogatan.

 

UPPDATERING 2015-11-09

Föreningen kommer inom en snar framtid att ha betaltjänsten swish som ett alternativ för betalningar och gåvor. Detta kommer att införas i samband med flytten då vi ändrar vår telefon från fast till mobil.

 

UPPDATERING 2015-11-05 

Nu är kalendern för 2016 här. 2016 års väggkalender är ute till försäljning från 6 november på Djurhemmet. Ev kan det ta ett par extra dagar att få ut kalendrar till våra återförsäljare i Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad.  OBS! endast kontant betalning i affärer och vid evenemang! Den kommer att säljas i Karlskoga på Thomas Zoologiska, Kung Grim hund & katt samt på Julmarknaden på torget. I Karlstad på Djurmagazinet. I Kristinehamn på Skeppsakademin, Krukmakeri Hemjord, på vår loppis, på Djurhemmet, V.48 vid COOP när vi säljer jullotteriet, Granngården 28 november och på stan vid 1:a Advent/Skyltsöndagen. Den går också att beställa från Djurhemmet om du ringer eller skriver ett e-post och skickas mot en extra fraktavgift (28kr 1-2 kalendrar). Kalendern kostar 100kr och hela summan går tillbaks till Djurhemmet.

 

UPPDATERING 2015-10-29 

Som det ser ut kommer inget extra årsmöte att hållas. Nuvarande styrelse håller ställningarna.

Förhoppningsvis drar markberedning för karantän igång de närmaste 2 veckorna så karantänbyggnaden kan flyttas på plats. Det ser också ut som vi äntligen kan få våra uteburar byggda och det jobbet drar igång V.47.

 

UPPDATERING 2015-10-21

Nu är snart 2016 års väggkalender ute till försäljning! Den kommer att säljas i Karlskoga, Karlstad och Kristinehamn. Den går också att beställa från Djurhemmet och skickas mot en extra fraktavgift. Kalendern kostar 100kr och hela summan går tillbaks till Djurhemmet.

 

UPPDATERING 2015-10-20

Intagningsstopp för karantänen från denna vecka pga den förestående flytten. 

 

UPPDATERING 2015-10-19

Föreningens ordförande Caroline Ekeberg har beslutat att ställa sin plats till förfogande och föreningen kommer att snarast utlysa ett extra årsmöte. Årsmötet kommer att ske inom en dryg månad. Valberedningens förhoppning är att hitta en kandidat som kan fylla Carolines skor och leda föreningens viktiga arbete framåt. Arbetet med vårt nya Djurhem fortgår oförändrat.

UPPDATERING 2015-10-09

Nästa vecka (vecka 42) kommer Djurhemmet på Imtorpsvägen 12 vara stängt för besökande på eftermiddagarna. Personalen kommer att vara på nya Djurhemmet på Stampbrogatan och jobba med att färdigställa interiören. Telefonen är vidarkopplad så det går fortfarande bra att ringa oss även på eftermiddagarna.

 

UPPDATERING 2015-09-16 

Nu jobbas det för fullt inne på nya djurhemmet på Stampbrogatan. Snickare, elektriker och vvs-kille gör de sista jobben. Sedan återstår förstås att färdigställa djurens utrymmen. Uteburarna är ett annat projekt som är på gång och som måste bli klart innan tjälen går i backen och snön ligger vit. Sist men inte minst återstår att flytta karantänbyggnaden på plats och koppla dit el och va. Att snygga till på den omgivande tomten blir troligen ett projekt för våren 2016.

 

Extra Årsmöte den 16:e september!

Tid: kl.18.30 Plats: Samlingslokalen Capellahuset Spelmansgatan 34. Fastställande av stadgar antagna på årsmötet i mars 2015. Information från styrelsen och tid för frågor. Vi bjuder på fika. Alla medlemmar varmt välkomna!

 

UPPDATERING 2015-07-22

Läs reportage i NKP om vårt nya Djurhem: http://nwt.se/kristinehamn/2015/07/22/forbattrad-arbetsmiljo-och?refresh=true

 

UPPDATERING 2015-07-02

Ansökan till Länstyrelsen Värmland om tillstånd för att bedriva Djurhem på Stampbrogatan 10 är gjord.

 

UPPDATERING 2015-06-19

Länstyrelsen har besökt och inspekterat den byggnad på Stampbrogatan som skall bli vårt nya djurhem. I onsdags eftermiddag flyttades inventarier från förvaring till nya djurhemmet.

 

UPPDATERING 2015-06-13

Arbetet med nya Djurhemmet fortsätter. Slutinspektionen, som blev lite försenad, är genomförd och arbetet med yttre miljö har kommit igång nu när vädret blivit lite bättre och marken torkar upp. Lite grävarbete på tomten återstår (med grävskopa) och sedan kan vi dra igång med att göra tomten fin, snickra uteburar mm. Ytterfasaden förbereds just nu för att fräschas upp med målarfärg och mått har tagits i förberedelse för det arbete som återstår inomhus med diverse snickeriarbeten bl.a. Det är några innerväggar som skall till, många burar, katthyllor mm som skall upp. Om du är intresserad av att hjälpa till kontakta Berit Magnusson.

 

Barbro Palm tilldelas Bro-priset 2015-06-08

Ett stort GRATTIS till Barbro Palm som sedan många år outtröttligt jobbat ideellt för vår förening. Hon är en mycket viktig kugge i vår förening. Den 8/6 presenterades hon Bropriset 2015 av Kristinehamn-Bro Rotary för sitt arbete i Djurskyddet och med REDE projektet!
Barbro har ett enormt och mycket viktigt engagemang med REDE och i djurskyddsfrågor. Även Barbros intresse för Eurogroup for Animals och WAP (world animal protection) togs upp vid prisutdelningen.

Läs mer här

 

Uppdatering 2015-05-12

Vi vet att många av våra medlemmar väntar på nästa nyhetsblad. Vi har lite teknikstrul men vi lovar-det kommer snart.
Nya Djurhemmet: Vi är lite försenade men som det ser ut kommer slutinspektion på vårt nya djurhem på Stampbrogatan troligen ske V.21. Jobbet att färdigställa djurhemmet kommer sedan att dra igång! Vi kommer bl.a att måla och snickra både invändigt och utvändigt. Det kommer att behövas hjälp med trädgårdsarbete. Ni som vill hjälpa oss med att färdigställa interiören och den yttre miljön kan anmäla er via e-post: info@djurskyddetkristinehamn.se Skriv under vilka tider och datum du kan hjälpa till. Är du bra på något speciellt: sy, måla, snickra mm mm. Skriv ner det. Har du bra verktyg och maskiner som kan underlätta jobben så nämn även det. Glöm inte kontakttelefonnummer. Skriv "volontär nya djurhemmet" på ämnesraden.

 

Försöksdjurens Dag 24/4 2015

Även i år vill Djurskyddet Kristinehamn uppmärksamma att idag - den 24 april är det Försöksdjurens Dag. Alltsedan 1979 har denna dag firats för att underrätta om de miljontals djur som används i djurförsök runt om i världen. En av vår förenings viktiga uppgifter är just att sprida information om att det finns andra testmetoder än plågsamma djurförsök; vilket vi främst gör genom att hjälpa Stiftelsen FORSKA UTAN DJURFÖRSÖK att föra ut sitt budskap.  Vi läser på Stiftelsens hemsida att: ”Både i Sverige och EU finns idag lagstiftning som förbjuder användning av djurförsök när det finns alternativ. Men fortfarande saknas alternativ till merparten av djurförsöken. Och fortfarande används ca 2 700 djur i försök varje dag bara i Sverige. Ingen vet hur många djur som används globalt, men gissningar hamnar på ca hundratio miljoner djur varje år. Så visst behöver försöksdjuren all uppmärksamhet de kan få!”  Trots att EU alltså har som mål att ersätta a l l a djurförsök, så satsas långt ifrån tillräckligt med resurser. 

      Forska Utan Djurförsök är i Sverige den enda organisationen i sitt slag som arbetar för en utveckling av effektiva alternativ till djurförsök. Också positiva nyheter kan läsas på deras hemsida (läs vad som hände 11/2 2015), och så sent som den 16 april 2015 läser vi att ett allergitest utan djurförsök, som utvecklats med stöd av Forska Utan Djurförsök, ledde till allergitestmetoden GARD, vilken har utvecklats vid Lunds universitet. Testmetoden baseras på att undersöka hur 200 utvalda gener reagerar på kemikalier genom att testa på en typ av mänskliga celler som är viktiga i vårt immunförsvar. Testet visar korrekt risk för hudallergier med 90 % säkerhet jämfört med 75 % för djurtesterna. Vilken framgång!

       Kemikalier finns i nästan allt vi kommer i kontakt med i vår vardag. Allt ifrån plastförpackningar rengöringsmedel och smink till elektronik, möbler, kläder och leksaker. Ingen vet hur vi påverkas av alla dessa kemikalier. De måste testas, och vi anser att det krävs nya testmetoder; som cellförsök och högteknologiska system. Bra om många engagerar sig, det finns mycket man kan göra, t.ex. att bli volontär och sprida information.  Nu vet vi att det lönar sig!  Gå in på hemsidan www.forskautandjurforsok.se 

Styrelsen

Djurskyddet Kristinehamn

 

Uppdatering kring nya Djurhemmet 2015-04-15

Det nya Djurhemmet börjar verkligen ta form och inom några veckor bör alla professionella hantverkare vara klara med sina jobb. Kvar återstår en mängd arbete för volontärer att utföra för att färdigställa både den inre och den yttre miljön. Vi skulle behöva hjälp av någon eller några som är kunniga snickare att leda arbetet med att snickra tex burar. Både invändiga större burar som kommer att hysa 4-5 katter , mindre inackorderingsburar som kan hysa 1-2 katter samt utvändiga burar. Mått är specificerade av jordbruksverket och burar måste godkännas av djurskyddsinspektionen. Arbetet kommer att uppskattningsvis vara under några veckor i vår. Om du är duktig på att sy, måla, trädgårdsarbete eller bara känner att du vill hjälpa till på något sätt så hör av dig.  Kontakta oss på info@djurskyddetKristinehamn.se eller ring 0550-15155.

 

Årsmöte 2015-03-22

Årsmöte hölls den 22:a mars 2015 i samlingslokal i Capellahuset. Ett 40-tal medlemmar deltog. Till ordförande valdes Caroline Ekeberg (ny) och till V.Ordförande Majken Edgren (ny). Carina Carlström är fortsatt sekreterare. Monica Stare Lindblad fortsatt kassör. Berit Magnusson fortsatt ordinarie ledamot. 1:e ersättare är Gunilla Eklund, 2:e ersättare är Karin Hellström (ny) och 3:e ersättare är Jimmy Lindskog. Avgående ordförande Sangrid von Zedtwitz Liebenstein och v.ordförande Barbro Palm kommer även fortsättningsvis att vara aktiva i föreningen. Tack till Oscar Thorén som var mötesordförande och Barbro Palm som var mötessekreterare. Tack till alla som hjälpte till att ordna fika och ställa iordning i lokalen.