REDE

Sparka boll med igelkott! Kasta sten på en katt! Slå en hund! Misshandla och mobba… Visst vill vi alla att våra barn skall ha medkänsla och förståelse! Hur gör man då för att få barn att känna empati och respekt för varandra; respekt för djur och natur?

Den frågan ställde sig Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen, och år 2004 gick de samman om ett projekt med målet att väcka barns empatiska förmåga. Projektet fick namnet REDE; vilket står för Respekt Empati Djur Etik REDE-projektets vision är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot människor, djur och natur. 

 

Lyssna på radio eller se TV nyheterna. Läs dagstidningar. Våld. Ingen känsla eller empati. Ingen förståelse för konsekvenserna av ens handlande. Vi läser/hör om hur det sparkas fotboll med igelkottar. Hur våra klockarmband kanske kommer från levande flådda katter eller hundar. De stackars marsvinen som lider för att vi fortfarande köper kosmetika som är testat på djur. Fruktansvärda djurtransporter. Utslängda hemlösa djur. Höns som ännu sitter i förbjudna burar. Vanvård av tamdjur därför att tillsynen inte fungerar. Hur går det till på våra slakterier? 

Känner du att du helt enkelt måste göra något,är kanske REDE något för dig.

Vetenskapen säger att man med djurens hjälp lättare lär barn att tala om känslor. I flera vetenskapliga studier hävdas att det finns ett starkt samband mellan människors empatiska förmåga och hur man behandlar både djur och människor. Att prata med djur som inte svarar med det talade språket, gör oss medvetna om och känsliga för alla kroppsuttryck som kan avslöja känslor, tankar och önskningar. 

Det är mycket förvånande att forskningen fram till helt nyligen fullständigt har förbisett betydelsen av djur i barns utveckling. REDE har förstått betydelsen av djurs närvaro i sina övningsprogram. 

REDE ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta mot ett framtida samhälle med mindre våld.

REDE-materialet, som har en klar koppling till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, är både omfattande och gediget. Kunskapsstoffet riktar sig i första hand till lärare som utbildar barn mellan 6 och 9 år men du som förälder kan också använda Dig av meterialet! 

Gå in på www.rede.se och kolla, vraka och välj. Allt är gratis!Det kan ge Dig olika uppslag för lek, träning och samvaro med barnen

Kontakta gärna Djurskyddet Kristinehamns REDE ambassadör Barbro Palm om du har frågor. kristinehamn@djurskyddet.se eller 0550 19530