KONTAKT

Om ni vill ha kontakt med oss finns det några olika vägar att gå:

 

 

Kontaktuppgifter:

Djurskyddet Kronoberg

C/o ordförande Björn Dahlen

Björn.dahlen@djurskyddetkronoberg.se

 

 

Allmän mailadress:

info@djurskyddetkronoberg.se

 

Organisationsnummer: 829500-4934

Bankgironummer: 5381-1949