Nyhetsbrev februari 2020

 

Kallelse till årsmöte.

Välkomna till Djurskyddet Kronobergs årsmöte 2020. Plats: Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö
Tid: 
Tisdagen den 17 mars kl. 18:30

 

Årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns tillgängliga på årsmötet. Handlingarna kan också läsas i förväg på vår hemsida www.djurskyddet.nu/kronoberg. Motioner till årsmötet emotses gärna och lämnas då till styrelsen senast den 3 mars.
Dessa kan skickas till:

Yngve Linnér Smultronvägen 6 352 61 Växjö eller mail yngve.linner@telia.comVi räknar med att snabbt behandla de punkter som tillhör årsmötet.

När årsmötet är avslutat kommer utdelning av stipendier att ske. Stipendiaterna är på plats och berättar lite om sin verksamhet. Därefter bjuds på förtäring och då får medlemmar och stipendiater möjlighet att träffas. Kom till årsmötet för en trivsam kväll.
Alla är välkomna.

 

Stipendiaterna.

Det blir i år två kandidater som kommer att tilldelas Djurskyddet Kronobergs djurskyddsstipendium till Tycho Carlssons minne.
Linda Marie Hannius SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gör en pilotstudie av suggors och smågrisars beteende vid avvänjningsperioden. Det finns idag inget vetenskapligt belägg för bästa avvänjningstid. Studien som Linda Marie gör bygger på att få fram bästa avvänjningsålder med tanke på hälsa och välfärd för både suggor och smågrisar.

Maria Andersson SLU gör en forskning kring relationen mellan människor och katter. Syftet med projektet är att kunna beskriva effekten på hälsa och välfärd för såväl katter som människor. Forskningen skall bedrivas på ett katt-café i Stockholm.

Kommande föredrag

Som nämndes i förra nyhetsbrevet kommer två föredrag att hållas i vår. Datum för dessa är nu fastställda.
Tisdagen den 3 mars kommer 
Albin Gräns att tala om fiskars förmåga att uppleva känslor och smärta.

Tisdagen den 7 april kommer Jenny Wibäck som skrivit boken ”Starka Möten” att tala om hundars betydelse för hälsa och livsglädje.
Föredragen hålls i Equmeniakyrkan i Växjö och börjar kl. 18.30. Sprid gärna denna information till vänner och bekanta. Vi kommer inte ta upp någon entréavgift för dessa två föredrag. Föreläsningarna kommer att annonseras ut i lokala medier för mer information.

 

Medlemsresa

Boka in söndagen den 10 maj för medlemsresa till Universeum i Göteborg. Detaljer om resan kommer att lämnas senare. Flyttas pga. coronaviruset. Datum meddelas senare.

 

Hälsningar
Styrelsen Djurskyddet Kronoberg