BLI MEDLEM

Utan våra medlemmar skulle vi inte existera. Men vi behöver fler medlemmar som kan ge oss en ökad tyngd och större genomslagskraft i djurskyddsfrågorna.

 

Hjälp Djurskyddet Kronoberg att värva nya medlemmar!

 

maila Yngve.linner@djurskyddetkronoberg.se så skickar vi dig en värvningsfolder.

Det går även att få mer info på vår sida Stöd oss.

 

Årsavgiften för ett medlemskap i Djurskyddet Kronoberg är 200 kronor, respektive 300 kronor för en hel familj. Som medlem får du vår medlemstidning Djurskyddet som ges ut fyra gånger per år. Som medlem har du även förmånen att beställa material från Djurskyddet Sverige gratis.

 

Hur blir jag medlem i Djurskyddet Kronoberg?

För att bli medlem i Djurskyddet Kronoberg fyller du i formuläret som du hittar här.

Kom ihåg att fylla in "Djurskyddet Kronoberg" som din lokalorganisation.