TESTAMENTERA TILL FÖRMÅN FÖR DJUREN

Inga statliga bidrag

Vi är mycket tacksamma för de gåvor och arv som vi fått genom åren. Utan dem skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet. Djurskyddet Kronoberg får inga statliga bidrag utan vår verksamhet finansieras helt av donationer från vänliga själar som tycker som vi, att djurskyddsfrågor är viktiga. Är du intresserad av att testamentera medel till Djurskyddet Kronoberg?

 

Har du frågor kring hur man testamenterar till Djurskyddet Kronoberg är du välkommen att kontakta oss på info@djurskyddetkronoberg.se

 

Ladda ner mall för testamente till lokal förening här