Nyhetsbrev mars 2017

 

Kallelse till årsmöte.

Detta nyhetsbrev är också en kallelse till årsmötet 2017 för Djurskyddet Kronoberg.

Plats: Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö

Tid: Torsdagen den 30 mars kl. 18:30

 

Årsmötet.

Verksamhetsberättelsen bifogas detta nyhetsbrev medan ekonomiska rapporter finns tillgängliga på årsmötet. Motioner till årsmötet emotses gärna och lämnas då till styrelsen senast den 16 mars.

Dessa kan skickas till:

Yngve Linnér Smultronvägen 6  352 61 Växjö eller mail yngve.linner@telia.com

Vi räknar med att snabbt behandla de punkter som tillhör årsmötet.

Styrelsen kommer att föreslå en mindre förändring av stadgarna. Istället för minst fem ledamöter och två suppleanter föreslås styrelsen bestå av minst sju ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsens förslag till dagordning och stadgeändring hålls tillgänglig på föreningens hemsida.

 

Efter årsmötet kommer vår vice ordförande etologen Karin Mörk att tala under ämnet ”Husdjur, aktivering och förståelse”.

I samband med årsmötet bjuds också på förtäring. Då får styrelse och övriga medlemmar möjlighet att träffas för att tala om vår förening och dess aktiviteter. Därför är det viktigt delta i årsmötet.

Kom till mötet och tag med goda idéer.   

Alla är välkomna.

 

Hittills i år.

Två föredrag har vi redan arrangerat i år. Mest publik drog det intressanta föredraget om katter som ägde den 19 januari. Då var det Susanne Hellman Holmström, känd från TV, som framförde sitt budskap på ett engagerande och humoristiskt sätt.

Den 16 februari var veterinär Sandra Draaisma här och berättade om tandvård för hästar. Programmet var mycket lärorikt. Alla som har hand om hästar borde varit närvarande.

 

Nästa föredrag.

Förutom föredraget på årsmötet får vi möjlighet lyssna till veterinär Stefan Gunnarsson som kommer att tala under ämnet ”Höns till nytta och nöje”.

Tid och plats för detta möte blir:

Torsdagen den 6 april kl. 18:30 i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö.

Det kan nämnas att Stefan Gunnarsson har forskat i värphöns och kycklinguppfödning och han har också år 2001 tilldelats stipendier från Djurskyddet Kronoberg.

Välkomna detta intressanta föredrag. Som vanligt fri entré för medlemmar och 100:- för övriga.  

 

Hälsningar

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg

 

/kronoberg