VÄLKOMMEN TILL DJURSKYDDET NORRBOTTEN!

Föreningen Djurskyddet i Norrbotten är en religiöst och politiskt obunden ideell förening under den rikstäckande organisationen Djurskyddet Sverige.

 

Djurskyddet Sverige är med sina ca 13 500 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige är en rikstäckande organisation med 60 anslutna djurskyddsföreningar. Där Djurskyddet Norrbotten är en av dessa. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

 

Djurskyddet Norrbottens PlusGironummer är: 48 05 26 - 3 Glöm inte skriva ditt namn och adressuppgifter.

 

Du får då medlemstidningen "Djurskyddet" i din brevlåda fem ggr per år och har rösträtt på årsmötet. Du får också delta i Djurskyddet Norrbottens olika aktiviteter - För djuren.