DJURSKYDDET ÖREBRO

Djurskyddet Örebro är en ideell djurskyddsförening i Örebro. Föreningen är ansluten till riksorganisationen Djurskyddet Sverige tillsammans med andra djurskyddsföreningar runt om i landet.

Läs mer

 

Arbete

Djurskyddet Örebro arbetar främst med lokal opinionsbildning och rådgivnining. Men vi vill se en förbättring av djurskyddet både lokalt, nationellt och internationellt. Därför är vi anslutna till riksorganisationen Djurskyddet Sverige som arbetar med nationella såväl som med internationella djurskyddsfrågor.

Läs mer om verksamheten

 

Partipolitiskt obunden

Djurskyddet Örebro är en partipolitiskt obunden förening. Det innebär att föreningen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som fattats av ett politiskt parti.

 

Finansiering

Djurskyddet Örebro får inga statliga bidrag. Föreningens arbete finansieras av vänliga själar som donerar och testamenterar medel.

Ge en gåva

 

Vi behöver dig

Djurskyddet Örebro skulle inte finnas om det inte vore för medlemmarna. Men vi behöver bli fler för att skapa tyngd bakom våra frågor. Både lokalt och nationellt. Om du blir medlem i Djurskyddet Örebro stödjer du såklart föreningen men du stödjer även riksorganisationens arbete.

Vill du bli medlem?