Övergivna och förvildade katter

 

Varje vecka får vi samtal som gäller förvildade katter. När en katt är starkt förvildad och inte går att hantera, d.v.s att göra en veterinärundersökning, lyssna på kattens hjärta, undersöka mun och öron samt bestämma kön och om den är kastrerad eller inte kan vi i Djurskyddet inte hjälpa den. Vi har inget djurhem, och vi kan inte placera en sådan katt i ett jourhem. Att stänga in en förvildad katt räknas som djurplågeri enligt Djurskyddslagen.

 

Det finns exempel på förvildad katt som efter månader av instängning avlivats då de inte kunnat veterinärundersökas, och senare obducerats. Katten led av så många sjukdomar och skador att den som fångat den blivit åtalad för djurplågeri.

Läs ett exempel om katten "Leo" här:

http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4164431-lansveterinaren-kritisk-till-katthjalpen?m=print


Övergivna och/eller förvildade katter omfattas av flera olika lagstiftningar och beroende på situationen kan därför länsstyrelsen, kommunen eller polisen hantera ärenden som gäller sådana katter. Telefonnummer till instanserna nedan hittar du bl.a på vår länksida.

 

Vem gör vad?


Myndighet

Lagstiftning

Åtgärd

Polisen

Lagen om tillsyn av hundar och katter

Kan ge avlivningstillstånd till jakträttsinnehavaren att avliva katter som kan antas vara förvildade, inom tätbebyggt område

Kommunen

Miljöbalken

Kan hantera ärenden med katter (med känd ägare) som orsakar sanitära problem genom att rikta krav mot ägaren

Länsstyrelsen

Djurskyddslagen

Kan ta beslut om omhändertagande och försäljning/överlåtelse eller avlivning (polisen kan också ta beslut om omhändertagande enligt djurskyddslagen)

Tabellen är hämtad från:

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/djurskydd/djur-som-far-illa-webb/overgivna-och-forvildade-katter/Pages/default.aspx

 

Vill du göra en anmälan om bristade djurhållning, läs mera här:

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/anmalan-om-bristande-djurhallning/Pages/default.aspx