JOURHEM

 

Att vara jourhem

Innan de hemlösa katterna kommer till vårt djurhem Kattlyckan måste de alltid sitta i karantän. Detta naturligtvis för att undvika smittspridning. Eftersom vi inte har något speciellt katthem för detta, så får katterna komma till så kallade jourhem.

tubbe rosett


Att vara jourhem innebär att man tillfälligt öppnar sitt hem för en eller flera hemlösa katter. Man tar på sig ansvaret att på bästa sätt ge katten den omvårdnad den behöver och kanske även träna den socialt. Innan man blir jourhem får man ta del av viktig information om verksamheten, samt skriva på ett jourhemsavtal där reglerna för verksamheten finns nedskrivna.

Som jourhem håller man kontinuerlig kontakt med djurhemmet för överenskommelse angående veterinärbesök etc. Under karantänsvistelsen ska katten avmaskas, veterinärundersökas, vaccineras, och om den är vuxen även kastreras och id-märkas. Har jourhemmet egen bil är vi tacksamma om man själv kör till veterinär och även till djurhemmet när katten är klar för att åka dit. Föreningen står för samtliga kostnader gällande veterinär, mat, sand, eventuella mediciner och utrustning.

Vilken katt man får ta hand om beror helt och hållet på vilka förutsättningar man har,  t.ex. gällande boende, arbetstider mm. Ibland får vi in katter som behöver extra lugn och ro eller extra omvårdnad och då ställs högre krav på jourhemmet. Vilken katt som passar jourhemmet diskuteras fram med kattansvarig.

I jourhemmet får katten stanna i minst 2 veckor som en karantänsperiod. Därefter kan det bli ytterligare tid, beroende på hur platstillgången är på djurhemmet samt om jourhemmet har möjlighet att behålla katten ett tag till.

Utan våra jourhem skulle föreningen ha mycket svårt att utföra det arbete vi gör idag, så jourhemmen fyller en mycket viktig roll i vår djurhemsverksamhet.

Vi behöver ständigt nya jourhem. Under vår och sommar ställs det extra stora krav på vår verksamhet.  Då behöver många dräktiga honkatter ett hem och även honkatter med kullar. Detta gör att vi är i ännu större behov av tillgången på jourhem.


Vi letar alltid efter nya jourhem! Kanske vill Du göra en insats i djurskyddsarbetet? Kontakta oss, för mer information!

 

 

 

ETT HJÄRTLIGT TACK TILL ER SOM REDAN NU ÄR JOURHEM!