PRIS & VILLKOR

På vårt djurhem Kattlyckan, och eventuellt utplacerade i jourhem, finns flera katter till försäljning. Under katter som söker hem finns bilder och information om dem! Vi är självklart alltid noga med att katterna ska få ett så bra hem som möjligt, och att den nya ägaren alltid kommer att se till kattens bästa!

Köper Du en vuxen katt hos oss är den alltid:

  • hälsoundersökt av veterinär
  • avmaskad
  • vaccinerad mot kattsnuva och kattpest
  • kastrerad
  • ID-märkt


Köper Du en yngre katt, som inte uppnått tillräcklig kroppslig utveckling, är den inte kastrerad och ID-märkt. Genom köpekontraktet förbinder Du Dig att ta ansvar för att detta blir gjort när katten uppnått lämplig ålder.

Vi försöker alltid hjälpa till att hitta rätt djur till rätt ägare, för att den framtida familjen ska bli så trivsam som möjligt! Ibland kan det vara så att vi inte hittar lämpligt djur till en intresserad köpare. Då är man hjärtligt välkommen att återkomma vid ett senare tillfälle.


Vi skriver alltid köpekontrakt med alla köpare. Vi skänker aldrig bort ett djur. Hos oss kostar en katt 700 kr. När två katter bedöms mest lämpiga att bo tillsammans kan priset på den andra katten vara flexibelt. Uppföljning sker via telefon dagen efter Du fått hem Din nya familjemedlem, därefter när en vecka har gått osv. Detta för att se att allt fungerar bra!

Är Du intresserad av ett eller flera av våra djur? Du är alltid varmt välkommen att kontakta vårt djurhem!

Telefon: 070-58 38 145
Email: djurskyddetsaffleamal@hotmail.se

 

KOMPLETTA KÖPEVILLKOR

KÖPEVILLKOR FÖR KATT SOM KÖPTS AV DJURSKYDDET SÄFFLE-ÅMÅL

 

Du förbinder Dig att på bästa sätt omhänderta katten Du köper, att förse katten med näringsrik mat, god omvårdnad och tillsyn. Katten skall alltid behandlas väl och får ej utsättas för vanvård, djurplågeri, vetenskapliga eller andra experiment. Du förbinder Dig att tillgodose att katten får god vård vid sjukdom och skador.

 

Du åtar Dig från och med köpedatum alla kostnader för katten såsom mat, utrustning och veterinärvård. Vi rekommenderar försäkring av katten.

 

Katten skall vaccineras regelbundet enligt veterinärens rekommendation.

 

Du förbinder Dig att hålla katten helt inomhus de första 2-4 veckorna pga. rymningsrisk. Då hinner katten även bygga upp ett förtroende för Dig samt känna trygghet i sin nya miljö. Om katten ska vara utekatt, börja då gärna gå ut med den i sele innan Du släpper ut den.

 

Om Du bor i tättbebyggt område eller nära en starkt trafikerad väg skall Du tänka över om katten bör hållas som innekatt i de fall där katten riskerar att bli överkörd eller där den riskerar att utsättas för annan fara. Alternativt kan Du kanske ha katten i sele (ej enbart halsband) och under noggrann uppsikt vid utevistelse.

 

Om katten ej är kastrerad vid köptillfället, får den inte släppas ut innan den är kastrerad samt ID-märkt och registrerad i ägarregister.

 

Om katten ej är kastrerad så skall Du ombesörja att katten kastreras vid 6-9 månaders ålder. När katten är kastrerad och ID-märkt skall en kopia av ID-märkning och kastreringsintyg skickas till Djurskyddet Säffle-Åmål på nedan angivna adress.

 

Om katten är ID-märkt när Du köper den, skickar vi in registrering av katten till SVERAK. Detta för att Du skall stå som ägare om katten försvinner och sedan hittas. Om Du köper en kattunge, ID-märks den vid kastrationstillfället. Då skickar Du själv in intyg till ID-registret. Detta är mycket viktigt! Om Din katt springer bort finns annars inga uppgifter om ägare på den att finna!

 

Vid ändrade uppgifter gällande Din adress, telefonnummer, e-post eller kattens placeringsadress skall Djurskyddet Säffle-Åmål kontaktas.

 

Om katten rymmer skall Djurskyddet Säffle-Åmål omedelbart kontaktas.

 

Katten får ej avlivas utan Djurskyddet Säffle-Åmåls godkännande. Detta gäller ej vid sjukdom efter samråd med veterinär samt kan undantag göras om Djurskyddet Säffle-Åmål inte kan kontaktas, vid svårt lidande eller där kattens överlevnadsmöjligheter är obefintliga.

 

Om såld katt återlämnas till föreningen inom 14 dagar betalas köpesumman åter till köparen. Katt som återlämnas inom tre månader tas emot avgiftsfritt, därefter tas 400:-, samma avgift som vid övriga överlåtelser från privata personer. Beror återlämning på allergi krävs läkarintyg.

 

Vid frågor eller eventuella problem får Djurskyddet Säffle-Åmål gärna kontaktas.

 

Du godkänner att Djurskyddet Säffle-Åmål gör uppföljningsbesök i kattens hem, då även eventuella oanmälda besök.

 

Vid kontraktsbrott upphävs kontraktet och Djurskyddet Säffle-Åmål har rätt att återta katten.

 

Telefonuppföljning sker genom att Du ringer upp Djurskyddet Säffle-Åmål dagen efter Du hämtat katten, 1-2 veckor efter hämtning samt 1-2 månader efter hämtning