FÖRENINGEN

Djurskyddet Säffle-Åmål är en ideell förening som har funnits i ca 20 år. Vi verkar för djurens bästa. Föreningen får inga statliga bidrag. Verksamheten finansieras med hjälp av gåvor, arv, bidrag och medlemsavgifter från vänliga själar som tycker som vi- att djurskyddsfrågor är viktiga. Utan dem skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet.

 

Djurskyddet Säffle-Åmål hjälper även till i djurskyddsärenden. Då vi inte är en myndighet, har vi ingen rättighet att agera som en sådan. Det innebär att vi exempelvis inte kan hämta djur utan ägarens tillstånd eller utan uppdrag av myndigheter, vid de fall det finns en ägare till djuret.

 

 

Vi arbetar med information och rådgivning till djurägare samt i samarbete med länsstyrelsen, veterinär och polis.

 

Arbetet utförs på ideell basis av våra medlemmar. Din hjälp är alltid välkommen, oavsett om det är ideellt arbete eller ekonomiskt bidrag Du vill tillföra oss. Vill Du hjälpa till eller veta mer om vår förening?

Titta vidare på vår hemsida!

 

 

IDEOLOGI DJURSKYDDET SVERIGE

Djurskyddet Sveriges vision är förenlig med att människor håller och använder djur för olika syften. Men eftersom både djur och människor har rätt till ett meningsfullt liv får djuren inte utnyttjas ensidigt. Djurskyddsaspekterna måste vara överordnade andra intressen. All samverkan mellan människa och djur innebär ett visst mått av inskränkningar och lidanden för djuren. Skäl och värderingar som ligger till grund för användande och hållande av djur måste därför ständigt diskuteras.

 

 

101_3655

 

Djurskyddet Sverige vill betona vikten av...

  • förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov.
  • förmåga att se till de enskilda individerna i en djurgrupp.
  • förmåga till inlevelse och medkänsla för alla levande varelser.

 

Det innebär att vi arbetar för...

  • att djur ska skyddas mot sjukdom, smärta, mentalt och fysiskt lidande och stress. Alla djur ska respekteras som levande och kännande individer.
  • att alla barn och ungdomar ska få en obligatorisk undervisning i etik och djurskydd på grundskolenivå.
  • att alla människor som håller djur, och därmed har ansvar för deras skötsel och vård, ska ha den utbildning och kompetens som innebär att ett fullgott djurskydd efterlevs. Alla människor som tar sig an djur har ansvar för deras skötsel och vård.
  • att alla djur, genom regelverk, garanteras ett skydd som innebär att de respekteras och behandlas väl. Vi arbetar för att regelverket utvecklas och förbättras.
  • att genom kunskapsförmedling och opinionsbildning förbättra djurens villkor.

Källa: www.djurskyddet.se 2010-01-29