rede_logotyp

 

Värdegrundsmaterial

Det finns ett starkt samband mellan människans empatiska förmåga och hur man behandlar både djur och människor, detta hävdas i flera vetenskapliga studier. Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen har i projekt REDE utgått från detta och tagit fram ett skolmaterial med målet att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och natur.

 

REDE-materialet, som har en klar koppling till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, är både omfattande och gediget. Kunskapsstoffet riktar sig i första hand till lärare som utbildar barn mellan 6 och 9 år.

 

Klicka på ikonen och läs mer eller gå in på www.rede.se.